Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting Penninga's Molen,Organisatie tot behoud van levende molens in Skasterlan

Doelstelling
De instandhouding van de Penninga's Molen te Joure en de instandhouding van de Skarren Moune te Scharsterbrug

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Penninga's Molen,Organisatie tot behoud van levende molens in Skasterlan
Ook bekend als: Stichting Penninga's Molen
Telefoonnummer: 0513413685 en 0513417749
K.v.K. no 41000333
RSIN/Fiscaal nummer: 816637763
E-mail: h.harmsma@notarisjoure.nl en accsteen@planet.nl.

Adres: Tolhuswei 12A
Postcode: 8501 ZR
Plaats: Joure

Postadres: Postbus 76
Postcode: 8500 AB
Plaats: Joure

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Voorzitter : H.Uijlenbroek
Secretaris : H.Harmsma
Penningmeester: T.Andreae
Bestuurslid: H.Zuidstra
Bestuurslid: J.Coppens
Bestuurslid: J.Kooistra


Ons beleidsplan
De Stichting Penninga's Molen heeft ten doel het behoud van levende molens in de voormalige gemeente Skarsterlan.

De benodigde financiele middelen worden verkregen uit donaties, verkoop gemalen meel, opbrengst bezichtingen en restauratiesubsidies

Het vermogen wordt aangewend ter dekking van de kosten van onderhoud en restauratie van de molens


Ons beloningsbeleid
Beloningsbeleid bestuursleden:
De bestuurders ontvangen geen beloning en geen kostenvergoedingen
Beloningsbeleid personeel:
De stichting heeft geen personeel in dienst
De bediening en onderhoud molens wordt volledig gedaan door vrijwilligers
Deze vrijwilligers ontvangen geen beloning en geen kostenvergoedingen.


Onze uitgeoefende activiteiten 2013
Instandhouden van de Penninga s Molen te Joure en de Skarrenmoune te Scharsterbrug De skarrenmoune te Scharsterbrug ondergaat thans een ingrijpende onderhouds/renovatiebeurt

Onze uitgeoefende activiteiten 2014
Het instandhouden van de Penninga s Molen te Joure en de Skarrenmoune te Scharsterbrug
de in 2012/2013 onderhouds en renovatiebeurt van de Skarrenmoune te scharsterbrug heeft voor een groot deel plaatsgevonden
De afronding zal plaatsvinden in 2015


Onze uitgeoefende activiteiten 2015
Het instandhouden van de Penninga s Molen te Joure en De Skarrenmoune te Scharsterbrug
het groot onderhoud en renovatie van de Skarrenmoune is in december 2015 afgesloten
De molen is weer bemalingswaardig en zal bij hoog water voor droge voeten in Friesland zorgen
de Penninga s Molen te Joure behoeft een renovatie
hiertoe is door de Provincie Fryslan 60% subsidie ter beschikking gesteld Het bestuur is bezig voor de resterende 40% fondsen te werven Indien dit lukt zal de renovatie dan in 2015/2016 plaatvinden


Onze uitgeoefende activiteiten 2016
Het instandhouden van de Penninga s Molen te Joure en De Skarrenmoune te Scharsterbrug
de restauratie van de Penninga s Molen is op 19 juli 2016 aanbesteed
Totale kosten ruim € 200.000.00 De financiering is rond Voor 10 december 2017 dient de restauratie te worden opgeleverd door de aannnemer
De Skarrenmoune draait weer er is een gediplomeerd molenaar benoemd


Financiële verantwoording 2012


Financiële verantwoording 2013


Financiële verantwoording 2014


Financiële verantwoording 2015


Kamer van Koophandel uittreksel