Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting Nelissen-Smit Fonds

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel:
a. het verlenen van materiële en immateriële bijstand en steun aan instellingen met culturele, historische, charitatieve of andere algemeen nut beogende doelstelling;
b. het verlenen van materiële en immateriële bijstand en steun aan personen ter bestrijding van buitengewone kosten van studie, ziekte of andere oorzaken waardoor de betreffende persoon dan wel zijn gezinsleden behoefte hebben aan een dergelijke ondersteuning.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Nelissen-Smit Fonds
Ook bekend als: Nelissen-Smit Fonds
Telefoonnummer: 073 6130303
K.v.K. 41063925
RSIN/Fiscaal nummer: 8095.44.702
Website adres: http://www.transparante-anbi.nl/product/embed/2343
E-mail: alm.nelissen@planet.nl

Adres: Parklaan 21A
Postcode: 5211 JJ
Plaats: 's-Hertogenbosch

Postadres: Parklaan 21A
Postcode: 5211 JJ
Plaats: 's-Hertogenbosch

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Drs. L.B. Lauwaars RA, voorzitter
Drs. M.W.J. van der Linden
Drs. A.L.M. Nelissen, secretaris en penningmeester


Ons beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning en/of vergoeding voor hun werkzaamheden.

Onze uitgeoefende activiteiten 2012
In het verslagjaar werd totaal € 60.000 aan giften ontvangen (2011: € 60.000),
waarvan € 15.000 via lijfrente-schenkingen. Wij zijn de schenkers van deze giften zeer erkentelijk.

Totaal werd € 53.168 aan giften verstrekt aan 24 subsidiënten (2011: € 42.360 aan 20 subsidiënten).

De algemene kosten bedroegen in het verslag jaar € 638 (2011: € 1.857).

Het beleid van het Bestuur is erop gericht om in een aantal jaren een vermogen en een vermogensreserve te vormen die het mogelijk maken om naast schenkingen en giften ook uit de rendementen van het geschonken vermogen de doelstelling van de Stichting te kunnen realiseren en ook om aan het verwachtingspatroon van subsidiënten te kunnen voldoen.

Tevens is het beleid van de stichting er op gericht om enig vermogen te vormen om op termijn ook meer substantiële ondersteuning te kunnen geven aan instellingen, conform de statutaire doelen.

Het vermogen van de Stichting bedroeg ultimo 2012: € 272.227 (2011: € 263.329).


Onze uitgeoefende activiteiten 2013
In het verslagjaar werd totaal € 55.000 aan giften ontvangen (2012: € 60.000),
waarvan € 15.000 via lijfrente-schenkingen. Wij zijn de schenkers van deze giften zeer erkentelijk.

Totaal werd € 49.210 aan giften verstrekt aan 28 subsidiënten (2012: € 53.168 aan 24 subsidiënten).

De algemene kosten bedroegen in het verslag jaar € 4.266 (2012: € 638).

Het beleid van het Bestuur is erop gericht om in een aantal jaren een vermogen en een vermogensreserve te vormen die het mogelijk maken om naast schenkingen en giften ook uit de rendementen van het geschonken vermogen de doelstelling van de Stichting te kunnen realiseren en ook om aan het verwachtingspatroon van subsidiënten te kunnen voldoen.

Tevens is het beleid van de stichting er op gericht om enig vermogen te vormen om op termijn ook meer substantiële ondersteuning te kunnen geven aan instellingen, conform de statutaire doelen.

Het vermogen van de Stichting bedroeg ultimo 2013: € 275.482 (2012: € 272.227).


Onze uitgeoefende activiteiten 2014
In het verslagjaar werd totaal € 90.000 aan giften ontvangen (2013: € 55.000). Wij zijn de schenkers van deze giften zeer erkentelijk.

Totaal werd € 143.000 aan giften verstrekt aan 27 subsidiënten (2013: € 49.210 aan 28 subsidiënten).

In het verslagjaar werd door de stichting een gebrandschilderd raam aangeboden aan de grote kerk te Venray. Dit naar aanleiding van de herdenking van de 70e verjaardag van de bevrijding van Venray en 70 jaar wederopbouw. Bovendien ter viering van het 25 jarig bestaan in 2015 van de Stichting Nelissen-Smit Fonds.

De algemene kosten bedroegen in het verslag jaar €1.210 (2013: € 4.266).

Het beleid van het Bestuur is erop gericht om in een aantal jaren een vermogen en een vermogensreserve te vormen die het mogelijk maken om naast schenkingen en giften ook uit de rendementen van het geschonken vermogen de doelstelling van de Stichting te kunnen realiseren en ook om aan het verwachtingspatroon van subsidiënten te kunnen voldoen.

Het vermogen van de Stichting bedroeg ultimo 2014: € 222.555 (2013: € 275.482).


Onze uitgeoefende activiteiten 2015
In het verslagjaar werd totaal € 92.000 aan giften ontvangen (2014: € 90.000). Wij zijn de schenkers van deze giften zeer erkentelijk.

Totaal werd € 99.915 aan giften verstrekt aan 36 subsidiënten (2014: € 143.000 aan 27 subsidiënten).

In het verslagjaar werd door de Stichting een gebrandschilderd raam aangeboden aan de Grote Kerk te Venray. Dit naar aanleiding van de herdenking van de 70e verjaardag van de bevrijding van Venray en 70 jaar Wederopbouw. Bovendien ter viering van het 25 jarig bestaan in 2015 van de Stichting Nelissen-Smit Fonds.

De algemene kosten bedroegen in het verslag jaar € 810 (2014: € 1.210).

Het beleid van het Bestuur is erop gericht om in een aantal jaren een vermogen en een vermogensreserve te vormen die het mogelijk maken om naast schenkingen en giften ook uit de rendementen van het geschonken vermogen de doelstelling van de Stichting te kunnen realiseren en ook om aan het verwachtingspatroon van subsidiënten te kunnen voldoen.

Het vermogen van de Stichting bedroeg ultimo 2015: € 214.805 (2014: € 222.555).


Financiële verantwoording 2012


Financiële verantwoording 2013


Financiële verantwoording 2014


Financiële verantwoording 2015