Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting Leye Fonds

Doelstelling
en werkwijze

Stichting Leye Fonds is opgericht voor onbepaalde tijd, op 5 april 1995 door Karel Hubée en zijn echtgenote Boukje Ackerman en is gevestigd te Helvoirt.
Stichting Leye Fonds heeft ten doel het bevorderen en ondersteunen van levensbeschouwelijke, kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en andere algemeen nut beogende instellingen alsmede het bijdragen aan de ontwikkeling van personen op de genoemde gebieden. De stichting beoogt niet het maken van winst.
In de praktijk hanteert de stichting de regel dat bij schenkingstoezeggingen, de ontvanger een relatie moet hebben met de regio rond Helvoirt, of, als tweede prioriteit de Provincie Noord Brabant. Pas in derde instantie zijn toezeggingen mogelijk buiten deze provincie.
De middelen van de stichting bestaan uit schenkingen door de oprichters. Schenkingen of legaten uit andere bronnen zijn in de toekomst niet uitgesloten zonder dat daar overigens om wordt gevraagd.
 

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Leye Fonds
K.v.K. 41085756
RSIN/Fiscaal nummer: 803673668
Website adres: http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/1849


Postadres: Postbus 65
Postcode: 5268 ZH
Plaats: Helvoirt

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Dhr. W.J. Ludikhuize, voorzitter
Dhr. E.G.J.M. Bogaerts, sectretaris
Mw. I.L. Verdult, penningmeester
Mw. B. Hubée-Ackerman, bestuurslid
Dhr. S.F.L. Jenniskens, bestuurslid
Mw. T.C. van der Sijs, bestuurslid
Mw. A. van Huijgevoort


Ons beloningsbeleid
Stichting Leye Fonds heeft geen betaalde medewerkers in dienst. De bestuursleden kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten, verder werken zij op vrijwillige basis mee.

Als bijlage hier tevens het privacy beleid van de stichting


Onze uitgeoefende activiteiten 2014


Onze uitgeoefende activiteiten 2015


Onze uitgeoefende activiteiten 2016


Onze uitgeoefende activiteiten 2017


Financiële verantwoording 2014


Financiële verantwoording 2015


Financiële verantwoording 2016


Financiële verantwoording 2017


Kamer van Koophandel uittreksel