Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
St. Cultureel Centrum "De Harmonie"

Doelstelling
Het bevorderen van het culturele leven in Leeuwarden, exploitatie gebouw "De Harmonie", waarin gelegenheid wordt gegeven tot: sociëteitsbezoek, muziekuitvoeringen, toneel- en bioscoopvoorstellingen, tentoonstellingen, vergaderingen en andere bijeenkomsten en waarin tevens het café-restaurantbedrijf wordt uitgeoefend.

Algemene gegevens
Naam ANBI: St. Cultureel Centrum "De Harmonie"
Ook bekend als: De Harmonie
Telefoonnummer: 058-2330230
K.v.K. 01013230
RSIN/Fiscaal nummer: 0028.95.419
Website adres: www.harmonie.nl
E-mail: info@harmonie.nl

Adres: Ruiterskwartier 4
Postcode: 8911BP
Plaats: Leeuwarden

Postadres: Postbus 47
Postcode: 8901BC
Plaats: Leeuwarden

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Jansen, Sijmon, 08-09-1957, voorzitter
Perquin, Maarten H.A., 12-03-1969, penningmeester
De Jong, Murk K., 01-10-1954, bestuurslid
Zeinstra, Jan S., 18-05-1945, bestuurslid
Miltenburg, Marjolijn H.J., 29-04-1981, bestuurslid

Oostvogel, Arthur C.H.I., 01-02-1951, directeur
Ons beleidsplan
Beleidsplan 2016 - 2022

Ons beloningsbeleid
Bestuur - geen beloning
Directie - salaris conform gemeentelijke schalen Leeuwarden
Overig personeel - CAO Nederlandse Podia


Onze uitgeoefende activiteiten 2012
Zie Financiële verantwoording 2012 - ingevoegde bijlage van de jaarstukken 2012 is inclusief jaarverslag 2012

Onze uitgeoefende activiteiten 2013
Zie Financiële verantwoording 2013 - ingevoegde bijlage van de jaarstukken 2013 is inclusief jaarverslag 2013

Onze uitgeoefende activiteiten 2014
Zie Financiële verantwoording 2014 - ingevoegde bijlage van de jaarstukken 2014 is inclusief jaarverslag 2014

Onze uitgeoefende activiteiten 2015
Zie Financiële verantwoording 2015 - ingevoegde bijlage van de jaarstukken 2015 is inclusief jaarverslag 2015

Onze uitgeoefende activiteiten 2016
Zie Financiële verantwoording 2016 - ingevoegde bijlage van de jaarstukken 2015 is inclusief jaarverslag 2016

Financiële verantwoording 2012
Zie ingevoegde jaarstukken 2012 - inclusief jaarverslag

Financiële verantwoording 2013
Zie ingevoegde jaarstukken 2013 - inclusief jaarverslag

Financiële verantwoording 2014
Zie ingevoegde jaarstukken 2014 - inclusief jaarverslag

Financiële verantwoording 2015
Zie ingevoegde jaarstukken 2015 - inclusief jaarverslag

Financiële verantwoording 2016
Zie ingevoegde jaarstukken 2016 - inclusief jaarverslag

Kamer van Koophandel uittreksel