Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting Strand Links

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel:
a.Het bevorderen, stimuleren en ondersteunen van kunst en cultuur, meer in het bijzonder van jonge kunstenaars
b.Zij richt zich op beeldende kunst (waaronder o.a. beeldhouw- en schilderkunst, keramiek- en glaskunst, zilver en sieraden, fotografie en film), mode, theater en (regionale) culturele manifestaties op deze gebieden
c. Ondersteuning kan plaats vinden o.a. door gerichte aankopen, aanmoedigingsprijzen, financiële ondersteuning voor productie of verdieping, financieren van het volgen van een masterclass, het mogelijk maken van een expositie, het financieren van werkstages bij een gerenommeerd kunstenaar en dergelijke initiatieven.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Strand Links
Ook bekend als: Stichting Strand Links
RSIN/Fiscaal nummer: 8530.16.471
Website adres: http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/3664

Adres: B 100
Postcode: 2975 BK
Plaats: OTTOLAND

Postadres: B 100
Postcode: 2975 BK
Plaats: OTTOLAND

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
C.E. Tieleman, voorzitter
H. Scheffers, secretaris
P. van der Grijn, penningmeester


Ons beleidsplan
In het komende jaar 2014 zal de Stichting Strand Links zich gaan richten op concrete bijdragen aan culturele doeleinden.
Als eerste is een bedrag beschikbaar gesteld aan de Poëzie Route Gorinchem om een viertal gedichten te plaatsen op verschillende locaties in de stad.
Verdere activiteiten zijn in ontwikkeling.


Ons beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, alsmede op een niet bovenmatig vacatiegeld conform de "Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004"

Onze uitgeoefende activiteiten 2012
De periode vanaf de oprichtingsdatum tot 31 december 2013 is gebruikt om doelstelling en aanpak van activiteiten te preciseren.

Onze uitgeoefende activiteiten 2013
Zie hiervoor onze website: www.strandlinks.com

Onze uitgeoefende activiteiten 2014
Zie hiervoor onze website: www.strandlinks.com

Onze uitgeoefende activiteiten 2015
zie hiervoor onze website: www.strandlinks.com

Financiële verantwoording 2012
In het boekjaar 2013 zijn geen uitgaven gedaan.

Financiële verantwoording 2013


Financiële verantwoording 2014


Financiële verantwoording 2015


Financiële verantwoording 2016