ts13 Tekst voor de info & contactpagina

Meld hier
uw ANBI aan

De Belastingdienst informeren

Het Internetadres wat u door moet geven aan de Belastingdienst is eenvoudig te vinden door te klikken op de knop Account. Deze knop is zichtbaar wanneer u bent ingelogd.  Daar vind u onder de blauwe balk met de tekst 'Uw eigen Internetadres' het adres welk u door moet geven. 

Het Internetadres kan op de volgende twee manieren aan de Belastingdienst worden doorgegeven:
 

1. U dient het  Internetadres in te vullen op het formulier 'Opgaaf Internetadres ANBI', wat door de Belastingdienst aan de ANBI's  is verstuurd. Een antwoordenvelop is bijgevoegd.

2. Wanneer u geen formulier heeft ontvangen of eerder een foutief Internetadres heeft doorgegeven, kunt u het internetadres ook schriftelijk doorgeven aan
 

Belastingdienst kantoor ANBI
ANBI-team
Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven
 

Vergeet in deze brief niet om, behalve uw Internetadres, ook de naam van de ANBI instelling en het RSIN/fiscaal nummer te vermelden.