ts13 Tekst voor de info & contactpagina

Meld hier
uw ANBI aan

Bouwstenen voor uw beleidsplan

Bouwstenen voor beleidsplan ANBI's
 

(Bron: https://www.abnamro.nl/nl/privatebanking/actueel/bouwstenen-beleidsplan-anbi.html)

ABNAMRO adviseert u onderstaande elementen als bouwstenen voor uw beleidsplan te gebruiken.
 

1. Inleiding

 • Introductie van uw organisatie/instelling

2. Het doel van de instelling

 • Missie/doel
 • Beschrijving van uw beoogde doelgroep/thema/regio 
 • Uitgangspunten en kernbeginselen 
 • Benadrukken dat een winstoogmerk afwezig is

3. Werkzaamheden van de instelling

 • Strategie en realisatie van het doel
 • Projecten en/of schenkingen
 • Richtlijnen voor vinden en beoordelen van projecten
 • Overzicht van toekomstige projecten

4. Organisatie-structuur 

 • Op bestuurlijk niveau: namen van de bestuurders, beschrijving van de taakverdeling en bestuurdersverhoudingen binnen het bestuur
 • Op uitvoerend niveau: teamsamenstelling en beschrijving van takenpakket van de directie

5. Financiering en schenkingsbudget

 • Beleid voor vermogensopbouw en plan voor financiële duurzaamheid van de organisatie 
 • Bestedingsbeleid 
 • Verwacht jaarlijks budget voor schenkingen 
 • Kostenstructuur van de instelling

6. Vermogens-beheer

 • De wijze waarop uw ANBI over het vermogen kan beschikken
 • Balans en samenhang tussen schenkingsstrategie en vermogensopbouw
 • Vermogensbeheer
 • Beschrijf hoe het vermogen wordt beheerd en met welk beleid. Is er een beleggingsstatuut? 

7. Voorbeelden van bijlagen

 • Statuten
 • Jaarrekening
 • Beleggingsstatuut
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Huishoudelijk reglement van het bestuur