ts13 Tekst voor de info & contactpagina

Meld hier
uw ANBI aan

Uitleg financiele verantwoording

Vanaf 1 januari 2014 moet uw ANBI een financiële verantwoording publiceren op internet. Dit betekent dat u voor uw ANBI de volgende informatie moet publiceren:

  • de balans
  • de staat van baten en lasten
  • een toelichting


U moet de financiële verantwoording binnen 6 maanden na het afloop van het boekjaar publiceren op de eigen internetsite. U moet dit doen voor elk boekjaar dat eindigt na 31 december 2011.


Voorbeeld

Uw boekjaren lopen van 1 januari tot en met 31 december. Dit betekent dat u op 1 januari 2014 de financiële verantwoording van het boekjaar 2012 (van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012) moet publiceren. De financiële verantwoording van het boekjaar 2013 (van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013) moet u uiterlijk 6 maanden na afloop van dat boekjaar publiceren. Dat is dus uiterlijk op 1 juli 2014.

(bron:de Belastingdienst)