ts13 Tekst voor de info & contactpagina

Meld hier
uw ANBI aan

Uitleg beloningsbeleid

Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de
directie van de instelling. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar CAO of salarisrehgeling voor het personeel, als dat van toepassing is.


Bestuurders of leden van de raad van toezicht mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Ook mogen ze vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.

 

Onkosten
Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hub functie bij de instelling.

 

Vacatiegeld
Vacatiegeld is een vergoeding die bestuursleden ontvangen voor de vervulling van hun functie. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.

(bron: de Belastingdienst)