ts13 Tekst voor de info & contactpagina

Meld hier
uw ANBI aan

Uitleg beleidsplan

Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de ANBI het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het plan mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het moet inzicht geven in:

  • het werk dat de instelling doet
  • de manier waarop de instelling geld werft
  • het beheer van het vermogen van de instelling
  • de besteding van het vermogen van de instelling

Let op!

Als u voor uw instelling een ANBI-aanwijzing aanvraagt, moet u een actueel beleidsplan hebben. Als u dit beleidsplan niet aan ons toestuurt als wij er om vragen, wijzen wij uw aanvraag voor ANBI-aanwijzing af. 

(bron: de Belastingdienst)