Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
stichting Sarar

Doelstelling
1.het op financieel gebied ondersteunen van gezinnen en/of personen, in het bijzonder kinderen, zowel in het binnen- als het buitenland, die financiƫle problemen hebben of van financiƫle hulp van derden afhankelijk zijn;
2. het op financieel gebied ondersteunen van personen, stichtingen en andere instellingen, zowel in het binnen- als in het buitenland, die zich bezighouden met het hiervoor onder 1 gemelde doel, dan wel hulpverlening in het algemeen;
3. het ondersteunen van(activiteiten ten behoeve van) zendingswerk.

Algemene gegevens
Naam ANBI: stichting Sarar
Telefoonnummer: 0639686426
K.v.K. 01112849
RSIN/Fiscaal nummer: 815424723
E-mail: huiskamp.johan@gmail.com

Adres: John F Kennedylaan 71
Postcode: 9203 JP
Plaats: Drachten

Postadres: John F Kennedylaan 71
Postcode: 9203 JP
Plaats: Drachten

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Voorzitter; J.B.A.Huiskamp
Secretaris A.R.Barth
Penningmeester; J.Nienhuis


Ons beleidsplan
Het beleidsplan is geupload en daarin is het hele plan te lezen

Ons beloningsbeleid
Bestuursleden en vrijwilligers krijgen geen beloning. Bestuur en vrijwillige medewerkers ondersteunen de missie en visie van de stichting Sarar en vinden het daarom vanzelfsprekend zich hiervoor enthousiast voor in te zetten, zonder daarvoor een beloning te ontvangen. In het beleidsplan staat dat ook vermeld.