Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting Help Sierra Leone

Doelstelling
Stichting Help Sierra Leone te Houten helpt lokale christelijke kerken bij de wederopbouw van dit West-Afrikaanse land na een langdurige burgeroorlog. De Stichting stelt zich ten doel hulp te bieden door kleinschalige projecten geestelijk, materieel en financieel te steunen. Wij werken vanuit christelijk perspectief samen met lokale kerken in Sierra Leone. Bij het werk worden voor zover mogelijk lokale arbeidskrachten en vrijwilligers betrokken.

Wat doet Stichting Sierra Leone?

- Financieel en materieel steun verlenen aan kleinschalige bouwprojecten
- Microkredieten verstrekken aan vrouwen
- Evangelisatiemateriaal en hulpgoederen toezenden

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Help Sierra Leone
Telefoonnummer: (030) 63 76 86 8
K.v.K. 30164473
RSIN/Fiscaal nummer: 8090.98.362
Website adres: www.stichtinghelpsierraleone.nl
E-mail: info@stichtinghelpsierraleone.nl

Adres: Stuiverslag 12
Postcode: 3991 TX
Plaats: Houten


Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Mevrouw M.L.C. van Helden-Wakker - secretaris -
De heer E. Hoekstra - Penningmeester -
De heer E.L.R. van der Zande - bestuurslid -
Mevrouw J. Kastelein-Beijer - bestuurslid -
De heer N.H.M. Kuster - bestuurslid -


Ons beleidsplan
Onder de kopjes 'Onze uitgeoefende activiteiten' vindt u de jaarverslagen waarin ook de beleidsplannen zijn toegevoegd.

Onze uitgeoefende activiteiten 2012
Jaarverslag, Doelstelling, Toelichting bij de jaarrekening en het financieel jaarverslag vindt u in het bijgevoegde Pdf.

Onze uitgeoefende activiteiten 2013
Jaarverslag, Doelstelling, Toelichting bij de jaarrekening en het financieel jaarverslag vindt u in het bijgevoegde Pdf.

Onze uitgeoefende activiteiten 2014
Jaarverslag, Doelstelling, Toelichting bij de jaarrekening en het financieel jaarverslag vindt u in het bijgevoegde Pdf.

Financiƫle verantwoording 2014