Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
TEST

Doelstelling
informatie volgt

Algemene gegevens
Naam ANBI: TEST
RSIN/Fiscaal nummer: dfrtgyhjuki



Verantwoording
Onze uitgeoefende activiteiten 2012
aQW3E4RTYUIOUYTREWAQ

Onze uitgeoefende activiteiten 2017
aqswedrftgyhjkl