Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting Evacuatie 1944-45

Doelstelling
Stichting ter herinnering aan de evacuatie van Arnhemmers die in 1944 onderdak vonden in Apeldoorn en omliggende dorpen, resulterend voor 2014 en een deel 2015 de volgende projecten:
- Een Exodus-/Herinneringsmonument oprichten met drietalig informatiepaneel(Nederlands, Engels en Duits).
- Een gedenkboek uitgeven over deze historisch bijzondere periode.
- Participatie en educatie van de jeugd, waarvoor het gedenkboek de basis is.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Evacuatie 1944-45
Ook bekend als: Stichting Evacuatie 1944-45
Telefoonnummer: 055-3556258
K.v.K. 60420189
RSIN/Fiscaal nummer: 853903177
Website adres: www.stevac1944.nl
E-mail: w.kroon24@upcmail.nl

Adres: Haringvliet 16
Postcode: 7333 MT
Plaats: Apeldoorn

Postadres: Burgemeester des Tombeplein 53
Postcode: 7311 AK
Plaats: Apeldoorn

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Dhr F. Reinders voorzitter 055-5411235/06-55393913
reinders@simpc.nl
Dhr W. Kroon secretaris 055-3556258/06-27421803
w.kroon24@upcmail.nl
Dhr H.T.W. Jansen penningmeester 055-3551605/06-22893543
htwjansen@zonnet.nl


Ons beloningsbeleid
De bestuursleden werken pro deo voor de stichting.
Wij maken als bestuur gebruik van een adviseur, die pro deo voor onze stichting werkt en die alleen 19 eurocent per gereden kilometer voor de Stichting krijgt.
Er zijn geen werknemers in dienst van de stichting


Onze uitgeoefende activiteiten 2014
In september van dit jaar, 70 jaar na Market Garden, brengen wij een gedenkboek uit over de evacuees en diegenen die hen opvingen.
Door een donatie van 50 euro of meer op onze

bankrekening: NL86 RABO 0160 5461 17
ten name van: Stichting Evacuatie 1944-'45, Apeldoorn

krijgt u dit gedenkboek gratis.
Dit gedenkboek kunt u vanaf 25 september 2014 afhalen bij:

Makelaardij Reinders Arnhemseweg 261, Apeldoorn

Wilt u meer boeken dan betaalt u per boek 14,95 euro.
Dit bedrag kunt u ook via bovenstaande Rabobankrekening overmaken.

Van de onthulling van het Exodusmonument en informatiepaneel op 25 september is een prachtige dvd van een uur gemaakt. U kunt deze dvd bestellen bij de maker ervan tegen de prijs van 5 euro :
Ton Pas, Keltenlaan 13, 7312TL Apeldoorn, 055-3557620
E-mail: tonpas@planet.nl, IBAN: NL66 ABNA 0406 2578 76
Bij betaling altijd een E-mail sturen met uw gegevens.

Van de onthulling op 25 september is ook een foto dvd gemaakt door de fotograaf John Tanasale van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren, Dorpstraat 30, 7361AV Beekbergen 055-5061010.
Deze foto dvd kost 5 euro exclusief verzendkosten en kunt u bestellen via de volgende website:
www.dorpsraadbeekbergen.nl

Onze uitgeoefende activiteiten 2017


Financiële verantwoording 2014


Financiële verantwoording 2015


Financiële verantwoording 2016


Financiële verantwoording 2017


Kamer van Koophandel uittreksel