Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting Vermogensbeheer Aquarius

Doelstelling
informatie volgt

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Vermogensbeheer AquariusVerantwoording
informatie volgt