Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting Tot Gedachtenis

Doelstelling
De Stichting Tot Gedachtenis is een culturele ANBI
Bankrekening: NL68 TRIO 0390 9398 54

De Stichting heeft ten doel:
a. Het bevorderen van het behoud van, de waardering voor en de kennis over de dodengedachtenis en de herdenkingspraktijken in de Nederlanden tot het begin van de zeventiende eeuw, en aldus het behoud van, de waardering voor en de kennis over belangrijke aspecten van het cultureel, religieus en moreel erfgoed van de Nederlanden,

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Tot Gedachtenis
Ook bekend als: Stichting Tot Gedachtenis
Telefoonnummer: 06-12439329
K.v.K. 6302 2192
RSIN/Fiscaal nummer: 855058833
Website adres: -
E-mail: jwvanarenthals@xs4all.nl

Adres: Corneillelaan 22
Postcode: 3533 CW
Plaats: Utrecht

Postadres: Corneillelaan 22
Postcode: 3533 CW
Plaats: Utrecht

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Prof.dr. D.E.H. De Boer, voorzitter
Prof.dr S. Corbellini, lid
Dr. L. Raat, penningmeester
Dr. D. Smit-Meuwissen, lid
Drs J.W. van Arenthals MA, secretaris


Ons beloningsbeleid
Zie beleidsplan

Onze uitgeoefende activiteiten 2012
n.v.t.

Onze uitgeoefende activiteiten 2013
n.v.t.

Onze uitgeoefende activiteiten 2014
n.v.t.

Onze uitgeoefende activiteiten 2016


Onze uitgeoefende activiteiten 2017


Financiële verantwoording 2012
n.v.t.

Financiële verantwoording 2013
n.v.t.

Financiële verantwoording 2014
n.v.t.

Financiële verantwoording 2016


Financiële verantwoording 2017