Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting T.E.S.S. Unlimited

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
Het bijeenbrengen van gelden en andere middelen ter ondersteuning van goede doelen in ontwikkelingslanden in het algemeen en het ondersteunen van geselecteerde goede doelen in ontwikkelingslanden in het bijzonder, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting T.E.S.S. Unlimited
Ook bekend als: Stichting T.E.S.S. Unlimited
Telefoonnummer: 0575-565874
K.v.K. 8181442
RSIN/Fiscaal nummer: 819906268
Website adres: www.tessunlimited.nl
E-mail: tessa@tessunlimited.nl

Adres: Patrijsstraat 99
Postcode: 6971 VA
Plaats: Brummen

Postadres: Patrijsstraat 99
Postcode: 6971 VA
Plaats: Brummen

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling

18-09-2008 Akte van Oprichting
Bestuurslid Tessa de Goede (Oprichtster & Directrice)
Bestuurslid Peter Olierook (Penningmeester)
Bestuurslid Madelon de Grave (Lid)
Bestuurslid Trees Gieling (lid)
Bestuurslid Jan Willem van de Kolk (Secretaris)
Bestuurslid Marianne Karstens (Voorzitter)


Ons beloningsbeleid
Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding voor hun werkzaamheden

Onze uitgeoefende activiteiten 2013
Activiteiten

Educatief Centrum/Droomcentrum

-60 kinderen hebben gestudeerd.
-15 Volwassenen hebben Engelse les en computerles gehad.
-20 kinderen hebben hun zwemdiploma A gehaald.
-21 vrijwilligers uit Nederland, België en Amerika hebben ons geholpen.
Het nieuwe droomcentrum in San Gaspar, Guatemala is klaar en wordt op 29 januari 2014 officieel geopend.

KIDS Restaurant
In totaal hebben 422 gasten genoten van een heerlijke maaltijd in het KIDS restaurant. De kinderen worden getraind in het bereiden van de gerechten, het verwelkomen van de gasten in het Engels en het opdienen van de gerechten.

Melkproject

-150 baby’s zijn op gewicht gekomen, dankzij de extra voeding die we verstrekt hebben.
-12 kinderen zijn in het ziekenhuis Hermano Pedro in Antigua opgenomen vanwege extreme ondervoeding.
-300 kinderen hebben vitamines, ijzer en zink ontvangen.
155 baby’s hebben een speciale Habermann fles ontvangen om het drinken met een schisis te vergemakkelijken.
Tover een Glimlach project

-227 kinderen zijn geopereerd aan een hazenlip en/of open gehemelte.
-654 kinderen zijn de afgelopen 5 jaar geopereerd.
-37 kinderen zijn door de lokale specialist
Dr. Asensio geopereerd, omdat zij een complexe operatie nodig hadden.
-98 kinderen hebben we de afgelopen 3 jaar door deze specialist laten opereren.
-er zijn inmiddels 3 clubs van 100 die middels vaste donateurs geld inzamelen om deze speciale en complexere operaties te kunnen bekostigen.

-Een nieuwe activiteit is het geven van spraaklessen. In totaal hebben we met een lokale logopediste en een vrijwilliger uit Nederland al 444 behandeluren gegeven, wat neerkomt op ongeveer 42 kinderen, die spraaktherapie hebben ontvangen.


Onze uitgeoefende activiteiten 2014


Onze uitgeoefende activiteiten 2015


Financiële verantwoording 2013


Financiële verantwoording 2014


Financiële verantwoording 2015


Financiële verantwoording 2016


Kamer van Koophandel uittreksel