Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting Streams

Doelstelling
Stichting Streams heeft de volgende doelen:

de bevordering van sociale cohesie, maatschappelijke betrokkenheid en zelfverzorging in de brede zin van het woord ter bevordering van het welzijn van mensen;
het, mede ter bevordering van de sociale cohesie, organiseren van culturele activiteiten;
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Deze doelen willen we onder meer verwezenlijken door:

het stimuleren van de betrokkenheid van burgers op het maatschappelijke vlak (burgerparticipatie);
het (doen) organiseren van sociale en culturele activiteiten;
het organiseren en bieden van ontmoetingsplaatsen voor jong en oud;
het opzetten en aanbieden van werkleertrajecten;
het faciliteren van bezinning centra.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Streams
Ook bekend als: Streams
Telefoonnummer: +31615005904
K.v.K. 64545423
RSIN/Fiscaal nummer: 855712922
Website adres: www.stichtingstreams.nl
E-mail: info@stichtingstreams.nl

Adres: Oude Barneveldseweg 23
Postcode: 3862WV
Plaats: Nijkerk gld

Postadres: Oude Barneveldseweg 23
Postcode: 3862WV
Plaats: Nijkerk gld

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit: J.C.M. van den Heuvel (Voorzitter), J.P. Vreugdenhil – den Doelder en W.M. Bredemeijer (secretaris en penningmeester).

Ons beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor hun bestuurlijke werkzaamheden geen onkostenvergoeding en geen vacatiegeld. Het beloningsbeleid van betaalde werkzaamheden is conform cao Welzijn.

Onze uitgeoefende activiteiten 2016


Financiële verantwoording 2016


Kamer van Koophandel uittreksel