Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting Steunfonds Messiaanse Gemeente

Doelstelling
De grondslag van Stichting Steunfonds Messiaanse Gemeente (de "Stichting") is de Bijbel, zoals nader geïnterpreteerd door de geloofspunten, vastgelegd in de "Uitgangspunten en doelstellingen van de Messiaanse gemeente Nieuw-Lekkerland", zoals gepubliceerd op: http://www.messiaansegemeentenieuwlekkerland.nl/index.php?id=2.

De Stichting heeft ten doel te handelen overeenkomstig de uitgangspunten en doelstellingen van de Messiaanse gemeente Nieuw-Lekkerland ("MGN") in het bijzonder het bevorderen van al hetgeen van belang is voor de Messiaanse geloofsgemeenschappen waaronder met name de MGN.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:
- alle financiële bijstand en advies te verlenen in bestuurlijke en stoffelijke belangen van en voor en ten behoeve van de MGN;
- het bevorderen van de verspreiding van het evangelie (van Gods Koninkrijk op aarde) zoals in de MGN wordt beleden;
- het bevorderen van de kennis en verstaan van Gods Woord (Bijbel) in het bijzonder van de oorspronkelijke taal, Hebreeuws;
- het adviseren, steunen en begeleiden van studies, conferenties en publicaties ter ondersteuning van de hiervoor genoemde doelen;
- het bevorderen en organiseren van bidstonden en vergaderingen, nationaal en internationaal'
- het steunen van Messiaanse projecten in Nederland en daarbuiten; en
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Steunfonds Messiaanse Gemeente
Ook bekend als: Stichting Steunfonds Messiaanse Gemeente
Telefoonnummer: 0184-683478
K.v.K. 24444003
RSIN/Fiscaal nummer: 819936716
Website adres: http://www.messiaansegemeentenieuwlekkerland.nl/
E-mail: steunfonds@messiaansegemeentenieuwlekkerland.nl

Adres: Raadhuisplein 1
Postcode: 2957 RK
Plaats: Nieuw-Lekkerland

Postadres: Dorpslaan 139
Postcode: 2957 XD
Plaats: Nieuw-Lekkerland

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
J.H. Huybens, voorzitter
T. van der Hoogt, secretaris
W.J. Verhaar, penningmeester


Ons beleidsplan
1.Grondslag en doel
De grondslag van Stichting Steunfonds Messiaanse Gemeente (de "Stichting") is de Bijbel, zoals nader geïnterpreteerd door de geloofspunten, vastgelegd in de "Uitgangspunten en doelstellingen van de Messiaanse gemeente Nieuw-Lekkerland", zoals gepubliceerd op: http://www.messiaansegemeentenieuwlekkerland.nl/index.php?id=2.

De Stichting heeft ten doel te handelen overeenkomstig de uitgangspunten en doelstellingen van de Messiaanse gemeente Nieuw-Lekkerland ("MGN") in het bijzonder het bevorderen van al hetgeen van belang is voor de Messiaanse geloofsgemeenschappen waaronder met name de MGN.

2.Werkwijze
De Stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:
- alle financiële bijstand en advies te verlenen in bestuurlijke en stoffelijke belangen van en voor en ten behoeve van de MGN;
- het bevorderen van de verspreiding van het evangelie (van Gods Koninkrijk op aarde) zoals in de MGN wordt beleden;
- het bevorderen van de kennis en verstaan van Gods Woord (Bijbel) in het bijzonder van de oorspronkelijke taal, Hebreeuws;
- het adviseren, steunen en begeleiden van studies, conferenties en publicaties ter ondersteuning van de hiervoor genoemde doelen;
- het bevorderen en organiseren van bidstonden en vergaderingen, nationaal en internationaal'
- het steunen van Messiaanse projecten in Nederland en daarbuiten; en
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

3.Vermogen
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere wettige verkrijgingen en baten.

4. Besteding van vermogen
Het verkregen vermogen wordt besteed aan uitgaven die geregeld terugkeren en aan incidentele uitgaven.
Geregeld terugkerende uitgaven zijn o.a.:
1. Huisvestings- en keukenkosten van de Messiaanse Gemeenten in Nieuw-Lekkerland, Gouda en Oude-Tonge (de “Messiaanse Gemeenten”), bestaande uit zaalhuur;
2. Sprekersvergoedingen voor sprekers die spreken in de Messiaanse Gemeenten;
3. Sabbatschoolkosten voor de Messiaanse Gemeenten, bestaande uit materialen die tijdens de sabbatschoolbijeenkomsten voor de kinderen worden gebruikt;
4. Kosten van verjaardagscadeaus voor de kinderen van de Messiaanse Gemeenten;
5. Beeld- en geluidkosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten;
6. Andere steeds terugkerende kosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten;
7. Diaconale uitgaven, bestaande uit uitgaven aan broeders en zusters van de Messiaanse Gemeenten die financiële ondersteuning nodig hebben;
8. De kosten van het voor de Messiaanse Gemeenten jaarlijks georganiseerde gemeenteweekend. Deze kosten worden zoveel mogelijk door de deelnemers aan het gemeenteweekend opgebracht;
9. Bankkosten;
10. Contributies voor bijvoorbeeld het Messiaans Platform.

5. Beloningsbeleid
Overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de Stichting, genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Volgens de statuten hebben de leden van het bestuur recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten. Van dit recht wordt door de leden van het bestuur tot op heden geen gebruik gemaakt.

6. Beheer van vermogen
Het verkregen vermogen wordt voor het grootste deel direct besteed aan de lopende uitgaven. Geld dat langer dan een paar maanden niet gebruikt wordt, wordt op een spaarrekening gezet. Het geld op deze spaarrekening is vrij opneembaar, zodat dit voor incidentele doelen gebruikt kan worden.


Ons beloningsbeleid
Overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de Stichting, genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Volgens de statuten hebben de leden van het bestuur recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten. Van dit recht wordt door de leden van het bestuur tot op heden geen gebruik gemaakt.

Onze uitgeoefende activiteiten 2012
In de afgelopen periode is het vermogen besteed aan uitgaven die geregeld terugkeren en aan incidentele uitgaven.
Geregeld terugkerende uitgaven zijn o.a.:
1. Huisvestings- en keukenkosten van de Messiaanse Gemeenten in Nieuw-Lekkerland, Gouda en Oude-Tonge (de “Messiaanse Gemeenten”), bestaande uit zaalhuur;
2. Sprekersvergoedingen voor sprekers die spreken in de Messiaanse Gemeenten;
3. Sabbatschoolkosten voor de Messiaanse Gemeenten, bestaande uit materialen die tijdens de sabbatschoolbijeenkomsten voor de kinderen worden gebruikt;
4. Kosten van verjaardagscadeaus voor de kinderen van de Messiaanse Gemeenten;
5. Beeld- en geluidkosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten;
6. Andere steeds terugkerende kosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten;
7. Diaconale uitgaven, bestaande uit uitgaven aan broeders en zusters van de Messiaanse Gemeenten die financiële ondersteuning nodig hebben;
8. De kosten van het voor de Messiaanse Gemeenten jaarlijks georganiseerde gemeenteweekend. Deze kosten worden zoveel mogelijk door de deelnemers aan het gemeenteweekend opgebracht;
9. Bankkosten;
10. Contributies voor bijvoorbeeld het Messiaans Platform.


Onze uitgeoefende activiteiten 2013
In de afgelopen periode is het vermogen besteed aan uitgaven die geregeld terugkeren en aan incidentele uitgaven.
Geregeld terugkerende uitgaven zijn o.a.:
1. Huisvestings- en keukenkosten van de Messiaanse Gemeenten in Nieuw-Lekkerland, Gouda en Oude-Tonge (de “Messiaanse Gemeenten”), bestaande uit zaalhuur;
2. Sprekersvergoedingen voor sprekers die spreken in de Messiaanse Gemeenten;
3. Sabbatschoolkosten voor de Messiaanse Gemeenten, bestaande uit materialen die tijdens de sabbatschoolbijeenkomsten voor de kinderen worden gebruikt;
4. Kosten van verjaardagscadeaus voor de kinderen van de Messiaanse Gemeenten;
5. Beeld- en geluidkosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten;
6. Andere steeds terugkerende kosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten;
7. Diaconale uitgaven, bestaande uit uitgaven aan broeders en zusters van de Messiaanse Gemeenten die financiële ondersteuning nodig hebben;
8. De kosten van het voor de Messiaanse Gemeenten jaarlijks georganiseerde gemeenteweekend. Deze kosten worden zoveel mogelijk door de deelnemers aan het gemeenteweekend opgebracht;
9. Bankkosten;
10. Contributies voor bijvoorbeeld het Messiaans Platform.


Onze uitgeoefende activiteiten 2014
In de afgelopen periode is het vermogen besteed aan uitgaven die geregeld terugkeren en aan incidentele uitgaven.
Geregeld terugkerende uitgaven zijn o.a.:
1. Huisvestings- en keukenkosten van de Messiaanse Gemeenten in Nieuw-Lekkerland, Gouda en Oude-Tonge (de “Messiaanse Gemeenten”), bestaande uit zaalhuur;
2. Sprekersvergoedingen voor sprekers die spreken in de Messiaanse Gemeenten;
3. Sabbatschoolkosten voor de Messiaanse Gemeenten, bestaande uit materialen die tijdens de sabbatschoolbijeenkomsten voor de kinderen worden gebruikt;
4. Kosten van verjaardagscadeaus voor de kinderen van de Messiaanse Gemeenten;
5. Beeld- en geluidkosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten;
6. Andere steeds terugkerende kosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten;
7. Diaconale uitgaven, bestaande uit uitgaven aan broeders en zusters van de Messiaanse Gemeenten die financiële ondersteuning nodig hebben;
8. De kosten van het voor de Messiaanse Gemeenten jaarlijks georganiseerde gemeenteweekend. Deze kosten worden zoveel mogelijk door de deelnemers aan het gemeenteweekend opgebracht;
9. Bankkosten;
10. Contributies voor bijvoorbeeld het Messiaans Platform.


Onze uitgeoefende activiteiten 2015
In de afgelopen periode is het vermogen besteed aan uitgaven die geregeld terugkeren en aan incidentele uitgaven.
Geregeld terugkerende uitgaven zijn o.a.:
1. Huisvestings- en keukenkosten van de Messiaanse Gemeenten in Nieuw-Lekkerland, Gouda en Oude-Tonge (de “Messiaanse Gemeenten”), bestaande uit zaalhuur;
2. Sprekersvergoedingen voor sprekers die spreken in de Messiaanse Gemeenten;
3. Sabbatschoolkosten voor de Messiaanse Gemeenten, bestaande uit materialen die tijdens de sabbatschoolbijeenkomsten voor de kinderen worden gebruikt;
4. Kosten van verjaardagscadeaus voor de kinderen van de Messiaanse Gemeenten;
5. Beeld- en geluidkosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten;
6. Andere steeds terugkerende kosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten;
7. Diaconale uitgaven, bestaande uit uitgaven aan broeders en zusters van de Messiaanse Gemeenten die financiële ondersteuning nodig hebben;
8. De kosten van het voor de Messiaanse Gemeenten jaarlijks georganiseerde gemeenteweekend. Deze kosten worden zoveel mogelijk door de deelnemers aan het gemeenteweekend opgebracht;
9. Bankkosten;
10. Contributies voor bijvoorbeeld het Messiaans Platform.


Onze uitgeoefende activiteiten 2016
In de afgelopen periode is het vermogen besteed aan uitgaven die geregeld terugkeren en aan incidentele uitgaven.
Geregeld terugkerende uitgaven zijn o.a.:
1. Huisvestings- en keukenkosten van de Messiaanse Gemeenten in Nieuw-Lekkerland, Gouda en Oude-Tonge (de “Messiaanse Gemeenten”), bestaande uit zaalhuur;
2. Sprekersvergoedingen voor sprekers die spreken in de Messiaanse Gemeenten;
3. Sabbatschoolkosten voor de Messiaanse Gemeenten, bestaande uit materialen die tijdens de sabbatschoolbijeenkomsten voor de kinderen worden gebruikt;
4. Kosten van verjaardagscadeaus voor de kinderen van de Messiaanse Gemeenten;
5. Beeld- en geluidkosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten;
6. Andere steeds terugkerende kosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten;
7. Diaconale uitgaven, bestaande uit uitgaven aan broeders en zusters van de Messiaanse Gemeenten die financiële ondersteuning nodig hebben;
8. De kosten van het voor de Messiaanse Gemeenten jaarlijks georganiseerde gemeenteweekend. Deze kosten worden zoveel mogelijk door de deelnemers aan het gemeenteweekend opgebracht;
9. Bankkosten;
10. Contributies voor bijvoorbeeld het Messiaans Platform.


Onze uitgeoefende activiteiten 2017
In de afgelopen periode is het vermogen besteed aan uitgaven die geregeld terugkeren en aan incidentele uitgaven.
Geregeld terugkerende uitgaven zijn o.a.:
1. Huisvestings- en keukenkosten van de Messiaanse Gemeenten in Nieuw-Lekkerland, Gouda en Oude-Tonge (de “Messiaanse Gemeenten”), bestaande uit zaalhuur;
2. Sprekersvergoedingen voor sprekers die spreken in de Messiaanse Gemeenten;
3. Sabbatschoolkosten voor de Messiaanse Gemeenten, bestaande uit materialen die tijdens de sabbatschoolbijeenkomsten voor de kinderen worden gebruikt;
4. Kosten van verjaardagscadeaus voor de kinderen van de Messiaanse Gemeenten;
5. Beeld- en geluidkosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten;
6. Andere steeds terugkerende kosten ten behoeve van de samenkomsten van de Messiaanse Gemeenten;
7. Diaconale uitgaven, bestaande uit uitgaven aan broeders en zusters van de Messiaanse Gemeenten die financiële ondersteuning nodig hebben;
8. De kosten van het voor de Messiaanse Gemeenten jaarlijks georganiseerde gemeenteweekend. Deze kosten worden zoveel mogelijk door de deelnemers aan het gemeenteweekend opgebracht;
9. Bankkosten;
10. Contributies voor bijvoorbeeld het Messiaans Platform.


Financiële verantwoording 2012


Financiële verantwoording 2013


Financiële verantwoording 2014


Financiële verantwoording 2015


Financiële verantwoording 2016


Financiële verantwoording 2017