Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting Shimaruku Curaçao

Doelstelling
Het doel is om middelen bijeen te brengen en deze te besteden aan voeding, sport , educatie en naschoolse opvang voor de jeugd en jonge moeders van de wijk Ser Fortuna (Ser’i Papaya), waar heel veel armoede heerst.
Ook bieden we hulp bij de acute noden van deze jeugd

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Shimaruku Curaçao
Ook bekend als: Stichting Shimaruku Curaçao
Telefoonnummer: 59997375351
K.v.K. 110664
RSIN/Fiscaal nummer: 102199565
Website adres: http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/7220
E-mail: Stichtingshimaruku@gmail.com

Adres: Kaya drs Oy Sprock 44
Postcode: XX1234
Plaats: Willemstad, Curacao

Postadres: Kaya drs Oy Sprockk 44
Postcode: XX1234
Plaats: Willemstad, Curacao

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Voorzitter. - Ivonne Christiaan
Penningmeester. - Heidi Foendoe
Secretaris. - Lucy Sannen


Ons beloningsbeleid
Elke maand krijgen de 2 koks, de 2 chauffeurs, de persoon die de inventarisatie bijhoudt en de hulp een klein bedrag.
Verder krijgt niemand een beloning


Onze uitgeoefende activiteiten 2012
Warme maaltijden 5 keer per week aan de schoolkinderen.
Het verzorgen voor iets extra’s tijdens de feestdagen.


Onze uitgeoefende activiteiten 2013
Warme maaltijden 5 keer per week aan de schoolkinderen
Het verzorgen voor iets extra’s tijdens de feestdagen.
Het verzorgen van vervoer van de jeugd


Onze uitgeoefende activiteiten 2014
Warme maaltijden 5 keer per week aan de schoolkinderen
Het verzorgen voor iets extra’s tijdens de feestdagen.
Het verzorgen van vervoer van de jeugd


Onze uitgeoefende activiteiten 2015
Warme maaltijden 5 keer per week aan de schoolkinderen
Het verzorgen voor iets extra’s tijdens de feestdagen.
Het verzorgen van vervoer van de jeugd


Onze uitgeoefende activiteiten 2016
Warme maaltijden 5 keer per week aan de schoolkinderen
Het verzorgen voor iets extra’s tijdens de feestdagen.
Uitdelen van voeding voor Zuigelingen
Het geven van cursussen aan de jonge moeders
Het verzorgen van vervoer van de jeugd


Onze uitgeoefende activiteiten 2017
Warme maaltijden 5 keer per week aan de schoolkinderen
Het verzorgen voor iets extra’s tijdens de feestdagen.
Uitdelen van voeding voor Zuigelingen
Het geven van cursussen aan de jonge moeders
Het leasen van een bus voor het vervoer van de jeugd en noden van de wijk.


Financiële verantwoording 2012


Financiële verantwoording 2013


Financiële verantwoording 2014


Financiële verantwoording 2015


Financiële verantwoording 2016


Financiële verantwoording 2017


Kamer van Koophandel uittreksel