Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting Pro Intermetzo

Doelstelling
Het maken van het positieve verschil voor de cliënten van Intermetzo, met een focus op het gebied van het domein vrije tijd, door daartoe meer middelen en mogelijkheden te creëren. Dit kan gaan om financiële middelen (fondsenwerving, giften, subsidies), middelen in natura (schenkingen bedrijven, fondsen) of middelen in mankracht (vrijwilligers/”maatjes”)

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Pro Intermetzo
Ook bekend als: Pro Intermetzo
Telefoonnummer: 0651790671
K.v.K. 30181668
RSIN/Fiscaal nummer: 8169.85.960
Website adres: www.pluryn.nl
E-mail: fondsenwerving@pluryn.nl

Adres: Industrieweg 50
Postcode: 6541TW
Plaats: Nijmegen

Postadres: Postbus 53
Postcode: 6500AB
Plaats: Nijmegen

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Stichting Pluryn-Hoederloo Groep
* Dhr. R.J.M. de Jong, voorzitter raad van bestuur
* Mevr. M.A.T. Kaverlaars, lid raad van bestuur


Ons beleidsplan
Als attachment bijgevoegd

Ons beloningsbeleid
De stichting Pro-Intermetzo heeft geen personeel in dienst. De door de stichting doorbelaste personeelskosten (bij projecten) zijn gebaseerd op de CAO gehandicaptenzorg danwel Jeugdzorg.

Onze uitgeoefende activiteiten 2012
NVT

Onze uitgeoefende activiteiten 2013
NVT

Onze uitgeoefende activiteiten 2014
Maakte nog geen onderdeel uit van de Stichting Pluryn Hoendeloo Groep.Onze uitgeoefende activiteiten 2015
Maakte nog geen onderdeel uit van de Stichting Pluryn Hoendeloo Groep.

Jaarrekening + beschrijving uitgeoefende activiteiten bijgevoegd


Onze uitgeoefende activiteiten 2016
Per 01-09-2016 ondergebracht bij de Stichting Pluryn Hoenderloo Groep.

Jaarrekening bijgevoegd


Onze uitgeoefende activiteiten 2017
Jaarverslag 2017 service & kennisnetwerk fondsenwerving Pluryn - Pro Intermetzo als attachment bijgevoegd

Financiële verantwoording 2012
NVT

Financiële verantwoording 2013
NVT

Financiële verantwoording 2014
Zie attachment

Financiële verantwoording 2015
Zie attachment

Financiële verantwoording 2016
Zie attachment

Financiële verantwoording 2017


Kamer van Koophandel uittreksel