Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting Mirre

Doelstelling
1 De Stichting heeft als doel het verlenen van pastoraat en zorg vanuit haar christelijke identiteit en het ondersteunen van het kerkgenootschap Nardus in het verwezenlijken van de doelstellingen van dit kerkgenootschap
2 De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
- het uitvoeren van het personeelsbeleid van het kerkgenootschap;
- het stoffelijk beheer van "de Stichting Mirre" en daaruit voortvloeiende of nieuw op te starten activiteiten, en al hetgeen met dit alles verband houdt in de ruimste zin, zonder enige beperking, voor zover in overeenstemming met de doelstelling.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Mirre
Ook bekend als: Mirre-Zorg
Telefoonnummer: 0593-540525
K.v.K. 69696896
RSIN/Fiscaal nummer: 857972091L01
Website adres: www.mirre-zorg.com
E-mail: dsloots@mirre-zorg.com

Adres: Nassaukade 1
Postcode: 9411KG
Plaats: Beilen

Postadres: Postbus 79
Postcode: 9410 AB
Plaats: Beilen

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Wij verwijzen hiervoor naar artikel 15 in de statuten van Stichting Mirre.

Ons beleidsplan
Geachte heer/mevrouw,

Daar de zorg in 2017 is overgegaan naar Mirre Zorg (Stichting Mirre) zal het Management Review 2017 Mirre Zorg conform c.q. identiek het Management Review Stichting Nardus zijn

Naam ANBI: Stichting Mirre
Ook bekend als: Mirre Zorg
Telefoonnummer: 0593-540525
Oprichtingsdatum: 22-09-2017
K.v.K. 69696896
RSIN/Fiscaal nummer: 857972091L01
Website adres: www.mirre-zorg.com
E-mail: dhsloots@gmail.com

Adres: Nassaukade 1
Postcode: 9411 KG
Plaats: Beilen

Postadres: Postbus 79
Postcode: 9410 AB
Plaats: Beilen

Wij vertrouwen u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Mirre-Zorg


Ons beloningsbeleid
Geachte heer/mevrouw,

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Hoogachtend,
Mirre-Zorg


Onze uitgeoefende activiteiten 2016
Geachte heer/mevrouw,

Daar de zorg in 2017 is overgegaan naar Mirre Zorg (Stichting Mirre) zal het Management Review 2017 Mirre Zorg conform c.q. identiek het Management Review Stichting Nardus zijn

Naam ANBI: Stichting Mirre
Ook bekend als: Mirre Zorg
Telefoonnummer: 0593-540525
Oprichtingsdatum: 22-09-2017
K.v.K. 69696896
RSIN/Fiscaal nummer: 857972091L01
Website adres: www.mirre-zorg.com
E-mail: dhsloots@gmail.com

Adres: Nassaukade 1
Postcode: 9411 KG
Plaats: Beilen

Postadres: Postbus 79
Postcode: 9410 AB
Plaats: Beilen

Wij vertrouwen u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Mirre-Zorg


Onze uitgeoefende activiteiten 2017
Geachte heer/mevrouw,

Daar de zorg in 2017 is overgegaan naar Mirre Zorg (Stichting Mirre) zal het Management Review 2017 Mirre Zorg conform c.q. identiek het Management Review Stichting Nardus zijn

Naam ANBI: Stichting Mirre
Ook bekend als: Mirre Zorg
Telefoonnummer: 0593-540525
Oprichtingsdatum: 22-09-2017
K.v.K. 69696896
RSIN/Fiscaal nummer: 857972091L01
Website adres: www.mirre-zorg.com
E-mail: dhsloots@gmail.com

Adres: Nassaukade 1
Postcode: 9411 KG
Plaats: Beilen

Postadres: Postbus 79
Postcode: 9410 AB
Plaats: Beilen

Wij vertrouwen u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Mirre-Zorg


Financiële verantwoording 2017
Financieel Jaarverslag 2017 is nog niet gereed.

Kamer van Koophandel uittreksel