Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting Het Gasthuis Bergh

Doelstelling
Het voorzien in ondersteuning ter aanwending in de educatieve- en welzijnsbevorderlijke sfeer, individueel dan wel groepsgewijs of gemeenschappelijk van jeugdige en oudere inwoners van Bergh.
Het bevorderen van het behoud van cultuurhistorische waarden in Bergh.
Het leveren van een bijdrage in de exploitatie van voorzieningen ten behoeve van doelgroepen in Bergh.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Het Gasthuis Bergh
Ook bekend als: Stichting Het Gasthuis Bergh
Telefoonnummer: 0314-662597
K.v.K. 41047775
RSIN/Fiscaal nummer: 811539283
Website adres: www.transparante-anbi/Product/Embed/2269
E-mail: shgbergh@gmail.com

Adres: De Driekoningen 6
Postcode: 7041HZ
Plaats: 's-Heerenberg

Postadres: De Driekoningen 6
Postcode: 7041HZ
Plaats: 's-Heerenberg

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Leden College van Provisoren
G.T.M. Mijnen Voorzitter
G.W. Bloemendal provisor
J.A. Engelsman-Peters provisor
J.G.W. Loskamp provisor
H.R.G. Welling provisor

Leden Raad van Toezicht
E.B.J. Velthausz Voorzitter
J.H.B. Volman-Wissink Secretaris
H.B.M. Duenk Lid

Rentmeester
P.P.A.M. Verhoef


Ons beloningsbeleid
De provisoren ontvangen jaarlijks vacatiegeld ad. € 150,-

Onze uitgeoefende activiteiten 2012
Zie beleidsplan

Financiële verantwoording 2013


Financiële verantwoording 2014


Financiële verantwoording 2015


Financiële verantwoording 2016


Financiële verantwoording 2017