Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting Help de Zwerfkat

Doelstelling
Opvang van oude, gehandicapte en onplaatsbare (zwerf)katten.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Help de Zwerfkat
Ook bekend als: Stichting Help de Zwerfkat
Telefoonnummer: 0297-566285
K.v.K. 41205327
RSIN/Fiscaal nummer: 816771455
Website adres: http://www.helpdezwerfkat.nl
E-mail: mail@helpdezwerfkat.nl

Adres: Thamerweg 61
Postcode: 1422 XL
Plaats: Uithoorn

Postadres: Thamerweg 61
Postcode: 1422 XL
Plaats: Uithoorn

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Verkerk, Roelefina Elisabeth. Voorzitter
Neerings-Groen, Paulien. Penningmeester
Groenendaal-Vork, Anna Jacoba Maria. Secretaris


Ons beleidsplan
Wij richten ons op kansarme en kansloze katten. In de praktijk gaat dat voornamelijk om oude, gehandicapte, erg schuwe en onzindelijke zwerfkatten.

De instelling werft geld door 2 maal per jaar het donateursblad "Het kattebelletje" te verspreiden. Jaarlijks is er in juni een open dag.

De voorzitter/penningmeester beheren het vermogen.

De besteding van het vermogen:
De verzorging en huisvesting van de katten.


Ons beloningsbeleid
Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers die geen beloning voor hun werkzaamheden en/of kostenvergoeding
ontvangen.

De stichting heeft twee personen voor 17,5 uur per week in dienst.


Onze uitgeoefende activiteiten 2012
Verzorging van de katten, het schoonhouden en onderhouden van het terrein en de kattenverblijven.


Financiële verantwoording 2014


Financiële verantwoording 2015


Financiële verantwoording 2016


Kamer van Koophandel uittreksel