Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting Community Service van de Rotary Club Houten

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal van de Rotary-beweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Community Service van de Rotary Club Houten
Telefoonnummer: 06-23065080
K.v.K. 41185278
RSIN/Fiscaal nummer: 8154.14.274
Website adres: www.rotary.nl/houten/
E-mail: rogene@hetnet.nl

Adres: Warinenpoort 76
Postcode: 3991JZ
Plaats: Houten


Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
D. Wink, voorzitter
H.W. Mauser, secretaris
E.G.M. van Zijl, penningmeester
L. Hofmeijer, lid
H. van Zijst, lid


Ons beleidsplan
Hoofdlijnen beleidsplan
Het werkterrein omvat projecten voor de Nederlandse en/of internationale gemeenschap. Bij projecten moet Rotary betrokken zijn. De doelstelling van het project moet aansluiten bij de idealen en normen van Rotary International.
Aan een projectaanvraag worden diverse eisen gesteld.
De financiering van de projecten vindt plaats door het werven van subsidies, donaties, schenkingen en erfstellingen, alsmede door de inkomsten uit het organiseren van fundraisingprojecten.


Ons beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen geldelijke beloning voor hun werkzaamheden. Noodzakelijk gemaakt onkosten worden vergoed.

Onze uitgeoefende activiteiten 2017
Activiteiten gedurende 2016/2017
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli tot en met 30 juni. In het boekjaar 2016/2017 heeft de stichting financiële ondersteuning gegeven aan diverse lokale instellingen. Daarnaast is voor de 13e keer een Truckersdag georganiseerd. Hierbij worden zo’n 100 lichamelijk en verstandelijk gehandicapten een dag vermaakt middels een rijtoer in vrachtwagens (zo’n 100 vrachtwagens worden belangeloos ter beschikking gesteld) door Houten en omgeving met de nodige entertainment daar om heen.
In december 2016 is voor de eerste maal een Santa Run gehouden. Zo'n 450 lopers legden gekleed als Kerstman een afstand van ruim 3 kilometer af. De opbrengst hiervan is deels besteed aan de Nierstichting (kunstnier), en deels aan het Jeugdsportfonds Houten; dit fonds stelt kinderen, waarvan de ouders te weinig financiële draagkracht hebben, in de gelegenheid om lid te zijn van een sportclub.


Financiële verantwoording 2017