Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting (Z)onder Dak

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het verwerven van financiele en andere middelen om instellingen en natuurlijke personen te ondersteunen in de begeleiding, opvang en verzorging van dak- en thuislozen.

Zij tracht haar doel onder meer te verwezelijken door:

1.
de problematiek van dak- en thuislozen onder de maatschappelijke en politieke aandacht te brengen;
2.
het financieren van projecten en media-uitingen die voorzien in informatie over dak- en thuislozenproblematiek;
3.
de financiele ondersteuning van instellingen en natuurlijke personen;
4.
het organiseren van evenementen.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting (Z)onder Dak
Telefoonnummer: 0407113862
K.v.K. 17263628
RSIN/Fiscaal nummer: 821328566
Website adres: www.stichtingzonderdak.nl
E-mail: info@stichtingzonderdak.nl

Adres: Dommelstraat 7a
Postcode: 5611CJ
Plaats: Eindhoven

Postadres: Herlaer 33
Postcode: 5653KW
Plaats: Eindhoven

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Voorzitter
de heer P.H. van Rooij

Secretaris
de heer H.G. van Rooij

Penningmeester
de heer P.H. Westreenen


Ons beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurdersdiensten. Zij ontvangen wel een vergoeding voor diensten die niet vallen onder hun bestuurdersfunctie.

Financiële verantwoording 2012


Financiële verantwoording 2013


Financiële verantwoording 2014


Financiële verantwoording 2015


Financiële verantwoording 2016