Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting Dierenasiel Zeeuwsch-Vlaanderen

Doelstelling
Opvang, verzorging en herplaatsing honden en katten, zowel zwerfdieren als afstandsdieren

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Dierenasiel Zeeuwsch-Vlaanderen
Ook bekend als: Stichting Dierenasiel Zeeuwsch-Vlaanderen
Telefoonnummer: 0115613841
K.v.K. 41110347
RSIN/Fiscaal nummer: 2597342
Website adres: https://www.dierenasielterneuzen.nl/
E-mail: dierenasieltern@zeelandnet.nl

Adres: Evertsenlaan 86
Postcode: 4535 AD
Plaats: Terneuzen

Postadres: postbus 384
Postcode: 4530 AJ
Plaats: Terneuzen

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Zie KvK gegevens

Ons beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen vergoedingen.
Het in loondienst zijnde personeel ontvangt een salaris ter hoogte van 114,7 % van het minimumloon.
Alle 4 de medewerkers zijn in partime dienst volgens een contract voor onbepaalde tijd


Onze uitgeoefende activiteiten 2012
Alle activiteiten van het dierenasiel hebben betrekking op de opvang en herplaatsing van honden en katten

Onze uitgeoefende activiteiten 2013
Alle activiteiten van het dierenasiel hebben betrekking op de opvang en herplaatsing van honden en katten

Onze uitgeoefende activiteiten 2014
Alle activiteiten van het dierenasiel hebben betrekking op de opvang en herplaatsing van honden en katten

Onze uitgeoefende activiteiten 2015
Alle activiteiten van het dierenasiel hebben betrekking op de opvang en herplaatsing van honden en katten

Financiële verantwoording 2012


Financiële verantwoording 2013


Financiële verantwoording 2014


Financiële verantwoording 2015


Kamer van Koophandel uittreksel