Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
sri sri radhe shyam mandir

Doelstelling
Het stelselmatig overdragen van geestelijke kennis onder brede lagen van de bevolking en het onderrichten van alle mensen in de technieken van het geestelijk leven teneinde de aantasting van de levenswaarden tegen te gaan en tot werkelijke eenheid en vrede in de wereld te komen.
Het uitdragen van het Krishna-bewustzijn, zoals uiteengezet in de Bhagvad Gita en het Srimad Bhagvatam.

Algemene gegevens
Naam ANBI: sri sri radhe shyam mandir
Ook bekend als: radhe shyam mandir
Telefoonnummer: 0625387125
K.v.K. 27279230
RSIN/Fiscaal nummer: 816839542
Website adres: www.radheshyam-mandir.nl
E-mail: radjin.khusial@gmail.com

Adres: Brandtstraat 25
Postcode: 2572CA
Plaats: Den Haag


Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
R.Khusial, voorzitter
S.Biseswar, Penningmeester
A.Janglie, secretaris


Ons beloningsbeleid
Activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers, derhalve ontvangen ze geen loon.
Wel in enkele gevallen onkostenvergoeding.


Financiële verantwoording 2014


Financiële verantwoording 2015


Financiële verantwoording 2016