Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Messiaanse Gemeente

Doelstelling

De Messiaanse Gemeente (“MGN”) maakt deel uit van de wereldwijde beweging onder gelovigen die op zoek zijn naar de betekenis van de Tenach voor de Nieuwtestamentische gemeente van Jesjoea/Jezus. De grondslag van de MGN is de bijbel, zoals nader geïnterpreteerd door de geloofspunten vastgelegd in de “Uitgangspunten en doelstellingen van de Messiaanse Gemeente” , zoals gepubliceerd op: http://www.messiaansegemeentenieuwlekkerland.nl/index.php?id=2.

De MGN wil een geloofsgemeenschap zijn die gehoor geeft aan de oproep van Jesjoea/Jezus om Hem te volgen op weg naar het komende Rijk van God en uit te zien naar Zijn wederkomst. De MGN is zich bewust van haar Joods-bijbelse wortels en wil zich in haar organisatie en activiteiten daarnaar richten. De MGN tracht haar doel te bereiken door:

a. Het vieren van de bijbelse feesten op de door God gezette tijden, zoals aangeduid in Leviticus 23: Sjabbat, Pesach, Sjawoe’ot, Rosj Hasjana, Jom Kippoer en Soekot, alsook Rosj chodesj;

b. Het vieren van de maaltijd van de Heer;

c. Evangelisatie;

d. Het houden van gebedskringen;

e. Het geven van onderwijs over de bijbelse wortels van ons geloof;

f. Het verlenen van pastorale zorg en het lenigen van materiële noden;

g. Kennismaken en vertrouwd geraken met het gebruik van het bijbels Hebreeuws;

h. Het onderhouden van relaties met Messiaans-Joodse gemeenten in Israël en daarbuiten;

i. In houding en gedrag het Joodse volk een getuigenis geven van verbondenheid en genegenheid.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Messiaanse Gemeente
Ook bekend als: Messiaanse Gemeente Nieuw-Lekkerland
Telefoonnummer: 0184-683478
K.v.K. 24477869
RSIN/Fiscaal nummer: 821554128
Website adres: www.messiaansegemeentenieuwlekkerland.nl
E-mail: broederraad@messiaansegemeentenieuwlekkerland.nl

Adres: Raadhuisplein 1
Postcode: 2957 RK
Plaats: Nieuw-Lekkerland

Postadres: Dorpslaan 139
Postcode: 2957 XD
Plaats: Nieuw-Lekkerland

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Onze bestuurssamenstelling:

Wim Verwoerd; oudste
Evert van Balen; oudste
Daniel Gerrets ; oudste
Evert-Jan Hoogendoorn; jeugdoudste


Ons beleidsplan
Ons beleidsplan

1.Grondslag en doel

De Messiaanse Gemeente (“MGN”) maakt deel uit van de wereldwijde beweging onder gelovigen die op zoek zijn naar de betekenis van de Tenach voor de Nieuwtestamentische gemeente van Jesjoea/Jezus. De grondslag van de MGN is de bijbel, zoals nader geïnterpreteerd door de geloofspunten vastgelegd in de “Uitgangspunten en doelstellingen van de Messiaanse Gemeente” , zoals gepubliceerd op: http://www.messiaansegemeentenieuwlekkerland.nl/index.php?id=2.

De MGN wil een geloofsgemeenschap zijn die gehoor geeft aan de oproep van Jesjoea/Jezus om Hem te volgen op weg naar het komende Rijk van God en uit te zien naar Zijn wederkomst. De MGN is zich bewust van haar Joods-bijbelse wortels en wil zich in haar organisatie en activiteiten daarnaar richten.

2.Werkwijze

De MGN tracht haar doel te bereiken door:

e. Het vieren van de bijbelse feesten op de door God gezette tijden, zoals aangeduid in Leviticus 23: Sjabbat, Pesach, Sjawoe’ot, Rosj Hasjana, Jom Kippoer en Soekot, alsook Rosj chodesj;

f. Het vieren van de maaltijd van de Heer;

g. Evangelisatie;

h. Het houden van gebedskringen;

e. Het geven van onderwijs over de bijbelse wortels van ons geloof;

g. Het verlenen van pastorale zorg en het lenigen van materiële noden;

g. Kennismaken en vertrouwd geraken met het gebruik van het bijbels Hebreeuws;

j. Het onderhouden van relaties met Messiaans-Joodse gemeenten in Israël en daarbuiten;

k. In houding en gedrag het Joodse volk een getuigenis geven van verbondenheid en genegenheid.

3.Vermogen

De financiële aangelegenheden van de MGN worden behartigd door de daarvoor speciaal opgerichte stichting Stichting Steunfonds Messiaanse Gemeente (de “Stichting”). De Stichting behoort en is eigenaar van het vermogen van de MGN. Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar de ANBI-Transparant website van de Stichting: http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/1941.

4. Besteding van vermogen

De financiële aangelegenheden van de MGN worden behartigd door de daarvoor speciaal opgerichte stichting Stichting Steunfonds Messiaanse Gemeente (de “Stichting”). De Stichting behoort en is eigenaar van het vermogen van de MGN. Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar de ANBI-Transparant website van de Stichting: http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/1941.


Ons beloningsbeleid
Ons beloningsbeleid
Overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de Stichting, genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Volgens de statuten hebben de leden van het bestuur recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten. Van dit recht wordt door de leden van het bestuur tot op heden geen gebruik gemaakt.


Onze uitgeoefende activiteiten 2012
In het jaar 2012 zijn de volgende activiteiten door ons georganiseerd:
wekelijkse diensten en feestdiensten, praiseavonden, het geven van Bijbelstudies, bidstonden, studieavonden, en een gemeenteweekend.


Onze uitgeoefende activiteiten 2013
In het jaar 2013 zijn de volgende activiteiten door ons georganiseert:
wekelijkse diensten en feestdiensten, praiseavonden, het geven van Bijbelstudies, bidstonden, studieavonden, en een gemeenteweekend.


Onze uitgeoefende activiteiten 2014
In het jaar 2014 zijn de volgende activiteiten door ons georganiseerd:
wekelijkse diensten en feestdiensten, praiseavonden, het geven van Bijbelstudies, bidstonden, studieavonden, en een gemeenteweekend.
Daarnaast zijn er ook 50+ ochtenden georganiseerd.


Onze uitgeoefende activiteiten 2015
In het jaar 2015 zijn de volgende activiteiten door ons georganiseerd:
wekelijkse diensten en feestdiensten, praiseavonden, het geven van Bijbelstudies, bidstonden, studieavonden, en een gemeenteweekend.
Daarnaast zijn er ook 50+ tieneravonden en jongerenavonden georgaiseerd


Onze uitgeoefende activiteiten 2016
In het jaar 2016 zijn de volgende activiteiten door ons georganiseerd:
wekelijkse diensten en feestdiensten, praiseavonden, het geven van Bijbelstudies, bidstonden, studieavonden, en een gemeenteweekend.
Daarnaast zijn er ook 50+ tieneravonden en jongerenavonden georgaiseerd


Onze uitgeoefende activiteiten 2017
In het jaar 2017 zijn de volgende activiteiten door ons georganiseerd:
wekelijkse diensten en feestdiensten, praiseavonden, het geven van Bijbelstudies, bidstonden, studieavonden, en een gemeenteweekend.
Daarnaast zijn er ook 50+ tieneravonden en jongerenavonden georgaiseerd


Financiële verantwoording 2012
Financiële verantwoording 2012

De financiële aangelegenheden van de MGN worden behartigd door de daarvoor speciaal opgerichte stichting Stichting Steunfonds Messiaanse Gemeente (de “Stichting”). De Stichting behoort en is eigenaar van het vermogen van de MGN. Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar de ANBI-Transparant website van de Stichting: http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/1941.


Financiële verantwoording 2013
Financiële verantwoording 2013

De financiële aangelegenheden van de MGN worden behartigd door de daarvoor speciaal opgerichte stichting Stichting Steunfonds Messiaanse Gemeente (de “Stichting”). De Stichting behoort en is eigenaar van het vermogen van de MGN. Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar de ANBI-Transparant website van de Stichting: http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/1941.


Financiële verantwoording 2014
Financiële verantwoording 2014

De financiële aangelegenheden van de MGN worden behartigd door de daarvoor speciaal opgerichte stichting Stichting Steunfonds Messiaanse Gemeente (de “Stichting”). De Stichting behoort en is eigenaar van het vermogen van de MGN. Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar de ANBI-Transparant website van de Stichting: http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/1941.


Financiële verantwoording 2015
Financiële verantwoording 2015

De financiële aangelegenheden van de MGN worden behartigd door de daarvoor speciaal opgerichte stichting Stichting Steunfonds Messiaanse Gemeente (de “Stichting”). De Stichting behoort en is eigenaar van het vermogen van de MGN. Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar de ANBI-Transparant website van de Stichting: http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/1941.


Financiële verantwoording 2016
Financiële verantwoording 2016

De financiële aangelegenheden van de MGN worden behartigd door de daarvoor speciaal opgerichte stichting Stichting Steunfonds Messiaanse Gemeente (de “Stichting”). De Stichting behoort en is eigenaar van het vermogen van de MGN. Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar de ANBI-Transparant website van de Stichting: http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/1941.


Financiële verantwoording 2017
Financiële verantwoording 2017

De financiële aangelegenheden van de MGN worden behartigd door de daarvoor speciaal opgerichte stichting Stichting Steunfonds Messiaanse Gemeente (de “Stichting”). De Stichting behoort en is eigenaar van het vermogen van de MGN. Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar de ANBI-Transparant website van de Stichting: http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/1941.