Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting Penninga's Molen, Organisatie tot behoud van levende molens in Skasterlân

Doelstelling
De instandhouding van Penninga's Molen te Joure en de instandhouding van de Skarrenmoune te Scharsterbrug.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Penninga's Molen, Organisatie tot behoud van levende molens in Skasterlân
Ook bekend als: Stichting Penninga's Molen
Telefoonnummer: 0513-417749
K.v.K. No. 41000333
RSIN/Fiscaal nummer: 816637763
Website adres: www.penningasmolen.nl
E-mail: info@penningasmolen.nl en accsteen@planet.nl.

Adres: Tolhuswei 12A
Postcode: 8501 ZR
Plaats: Joure

Postadres: Postbus 76
Postcode: 8500 AB
Plaats: Joure

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Voorzitter: H.J.J. Uijlenbroek
Secretaris: Vacant
Penningmeester: T. Andreae
Bestuurslid: H. Zuidstra
Bestuurslid: J. Kooistra


Ons beleidsplan
De Stichting Penninga's Molen heeft ten doel het behoud van levende molens in de voormalige gemeente Skarsterlân.

De benodigde financiële middelen worden verkregen uit donaties, verkoop gemalen meel, opbrengst bezichtingen en restauratiesubsidies.

Het vermogen wordt aangewend ter dekking van de kosten van onderhoud en restauratie van de molens.


Ons beloningsbeleid
- Beloningsbeleid bestuursleden:

De bestuurders ontvangen geen beloning en geen onkostenvergoedingen.

- Beloningsbeleid personeel:

De stichting heeft geen personeel in dienst.
De bediening en onderhoud molens wordt volledig gedaan door vrijwilligers.
Deze vrijwilligers ontvangen geen beloning en geen onkostenvergoedingen.


Onze uitgeoefende activiteiten 2012
Instandhouden van Penninga's Molen te Joure en de Skarrenmoune te Scharsterbrug.

Onze uitgeoefende activiteiten 2013
Instandhouden van Penninga's Molen te Joure en de Skarrenmoune te Scharsterbrug.
De Skarrenmoune te Scharsterbrug ondergaat thans een ingrijpende onderhouds-/renovatiebeurt.


Onze uitgeoefende activiteiten 2014
Het instandhouden van Penninga's Molen te Joure en de Skarrenmoune te Scharsterbrug.
De in 2012/2013 onderhouds- en renovatiebeurt van de Skarrenmoune te Scharsterbrug heeft voor een groot deel plaatsgevonden.
De afronding zal plaatsvinden in 2015.


Onze uitgeoefende activiteiten 2015
Het instandhouden van Penninga's Molen te Joure en De Skarrenmoune te Scharsterbrug.
Het groot onderhoud en renovatie van de Skarrenmoune is in december 2015 afgesloten.
De molen is weer bemalingswaardig en zal bij hoog water voor droge voeten in Friesland zorgen.
Penninga's Molen te Joure behoeft een renovatie;
hiertoe is door de Provincie Fryslan 60% subsidie ter beschikking gesteld.
Het bestuur is bezig voor de resterende 40% fondsen te werven.
Indien dit lukt zal de renovatie in 2015/2016 plaatvinden.


Onze uitgeoefende activiteiten 2016
Het instandhouden van Penninga's Molen te Joure en De Skarrenmoune te Scharsterbrug.
De restauratie van Penninga's Molen is op 19 juli 2016 aanbesteed.
Totale kosten ruim € 200.000,--.
De financiering is rond.
Voor 10 december 2017 dient de restauratie te worden opgeleverd door de aannnemer.
De Skarrenmoune draait weer; er is een gediplomeerd molenaar benoemd.


Onze uitgeoefende activiteiten 2017
Het doel is het in stand houden van Penninga's Molen te Joure en De Skarrenmoune te Scharsterbrug
In 2017 is de Penninga s Molen volledig gerestaureerd en van nieuwe wieken en riet voorzien. Totale kosten € 206.791.00 De financiering is door subsidies gedekt.
Op 9 december is de heropening van de molens te Joure en Scharsterbrug(restauratie2016) door Burgemeester F.Veenstra van de gemeente De Fryske Marren verricht.


Financiële verantwoording 2012


Financiële verantwoording 2013


Financiële verantwoording 2014


Financiële verantwoording 2015


Financiële verantwoording 2016


Financiële verantwoording 2017


Kamer van Koophandel uittreksel