Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting Kledingbank Limburg

Doelstelling
Het gratis verstrekken van m.n. kleding en schoeisel aan mensen uit de doelgroep 'armoede' die beschikken over een verwijzing van een erkende hulpverlener, maatschappelijk werker of gemeente.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Kledingbank Limburg
Ook bekend als: Stichting Kledingbank Limburg
Telefoonnummer: 0475-436008
K.v.K. 12059642
RSIN/Fiscaal nummer: 815664746
Website adres: www.kledingbank-limburg.nl
E-mail: info@kledingbank-limburg.nl

Adres: St Joosterweg 7
Postcode: 6051 HE
Plaats: Maasbracht

Postadres: St Joosterweg 7
Postcode: 6051 HE
Plaats: Maasbracht

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
voorzitter : dhr. A.T.G. Huyskens
secretaris : dhr. J.W. Westra
penningmeester: dhr. B. Klootsema

Het bestuur bestaat in totaal uit 5 personen die allen op vrijwillige basis werken. Momenteel is 1 vacature voor bestuurslid


Ons beleidsplan
Het gratis verstrekken van kledingsteun aan mensen uit de doelgroep "stille armoede" die in het bezit zijn van een verwijzing van erkende instellingen/hulpverleners in de provincie Limburg.

Ons beloningsbeleid
120 vrijwilligers
13 parttime vakkrachten via eigen salarishuis
Vrijwilligers en bestuurders ontvangen reiskosten a 0.19 per km


Onze uitgeoefende activiteiten 2012
Kleding verstrekken via uitgiftecentrum.
Het verzorgen van kledingdagen op locatie, inclusief speelgoed en persoonlijke verzorgingsartikelen


Onze uitgeoefende activiteiten 2013
Kleding verstrekken via uitgiftecentrum.
Het verzorgen van kledingdagen op locatie, inclusief speelgoed en persoonlijke verzorgingsartikelen.
Uitbreiding van inzamelpunten in Limburg


Onze uitgeoefende activiteiten 2014
Kleding verstrekken via uitgiftecentrum.
Het verzorgen van kledingdagen op locatie. Locatie punten uitbreiden naar andere gemeenten. Baby kleding en speelgoed en persoonlijke verzorgingsartikelen.
Uitbreiding van kleding inzamelpunten in Limburg


Onze uitgeoefende activiteiten 2015
Kleding verstrekken via uitgiftecentrum. Ook dit jaar is er weer een stijging te zien in het aantal uitgiften. in 2014 waren het er nog 8416 uitgiften in 2015 waren het er 8818 uitgiften.
Verder voor 2015 is er aandacht geweest voor:
- Het verzorgen van kledingdagen op locatie.
- Service punten zijn uitgebreid.
- Voorlichtingsactiviteiten


Onze uitgeoefende activiteiten 2016
Kleding verstrekken via uitgiftecentrum. Ook dit jaar is er weer een stijging te zien in het aantal uitgiften. in 2015 waren het er nog 8818 uitgiften in 2016 waren het er 9031 uitgiften.
Verder voor 2016 is er aandacht geweest voor:
- Het verzorgen van kledingdagen op locatie.
- Service punten zijn uitgebreid.
- Voorlichtingsactiviteiten.


Financiële verantwoording 2014


Financiële verantwoording 2015


Financiële verantwoording 2016
Het volledige jaarverslag kunt u hier downloaden.