Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting Big Rivers

Doelstelling
Het promoten van de stad Dordrecht middels het organiseren van culturele activiteiten

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Big Rivers
Ook bekend als: Big Rivers Festival
Telefoonnummer: 078-6144182
K.v.K. 24322969
RSIN/Fiscaal nummer: 810396385
Website adres: www.bigrivers.nl
E-mail: info@bigrivers.nl

Adres: Wijnstraat 161B
Postcode: 3311BV
Plaats: Dordrecht

Postadres: Postbus 1060
Postcode: 3300 BB
Plaats: Dordrecht

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Drs. W.A.S. Stevens -Voorzitter
P.Botermans - Penningmeester
Drs. A. Weijers- secretaris
Mr. D. Becht - lid


Ons beleidsplan
De stichting Big Rivers organiseert onder de naam Big Rivers Festival een aantal culturele activiteiten in 10 dagen. De meeste van deze evenementen zijn gratis toegankelijk.

Gelden worden verkregen via: Subidies, fondsen, sponsoring, horeca bijdragen en giften

Ieder jaar wordt een jaarrekening opgemaakt door een accountantsbureau, dit volgens de subsidie voorwaarden van de gemeente Dordrecht

Gelden worden direct aangewend voor het festival. Als er een positief resultaat overblijft dan worden deze gelden ingezet in het volgende jaar


Ons beloningsbeleid
Het bestuur van de stichting Big Rivers geniet geen beloning.
Voor de uitvoering van het festival wordt een organisatiebureau ingehuurd.
Voorts worden er vergoedingen betaald aan de productieleider van het festival en de programma coördinator. In een enkel geval wordt een vrijwilligersvergoeding betaald


Onze uitgeoefende activiteiten 2012
Sinds 1998 wordt er een Big Rivers festival georganiseerd. sinds 2001 onder de hoede van de Stichting Big Rivers. De doelstelling van de stichting wordt uitgevoerd middels het meerjarenplan Verbinden en Verleiden uit 2009. Zie bijlage


Onze uitgeoefende activiteiten 2013
zie het jaarverslag

Onze uitgeoefende activiteiten 2014
zie het jaarverslag 2014

Onze uitgeoefende activiteiten 2015
Zie het jaarverslag 2015

Onze uitgeoefende activiteiten 2016
Zie de jaarrekening 2016

Financiële verantwoording 2013
jaarrekening Big Rivers 2013

Financiële verantwoording 2014
zie de jaarrekening 2014

Financiële verantwoording 2015
Gelijk aan jaarverslag

Financiële verantwoording 2016