Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Vipassana Stichting

Doelstelling
De Vipassana Stichting heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, zich in te zetten voor het welzijn van allen, door de verspreiding van informatie over en het onderwijs in Vipassana-meditatie in de traditie van wijlen Sayagyi U Ba Khin, zoals onderwezen door S.N.Goenka.

Vipassana meditatie is de techniek van het ontwikkelen van concentratie, inzicht en hoge morele waarden, zoals die werd herontdekt en onderwezen door de Boeddha.
De techniek voorziet in een effectieve methode om vrede en harmonie tussen mensen, naties, en religies te bevorderen.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Vipassana Stichting
Ook bekend als: Vipassana Stichting
Telefoonnummer: +31 (0)848-312839
K.v.K. 41042630
RSIN/Fiscaal nummer: 805313321
Website adres: http://www.nl.dhamma.org
E-mail: info@nl.dhamma.org

Adres: Hazepaterslaan 126
Postcode: 1212 HV
Plaats: Haarlem

Postadres: Hazepaterslaan 126
Postcode: 1212 HV
Plaats: Haarlem

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Voorzitter: Mees van der Starre
Secretaris: Marjolijn Wannet
Penningmeester: Ton de Heij
Overige leden: Eva Dieterman, Danny Holvast, Joyce van Hoorn, Anneke Kruijer, David Lander, Marieke Landuijt, Guy Mullens, Veerle Offerhaus, Arthur Rosenfeld, Nadine Veldhuis, Teun Zuiderent-Jerak.


Ons beleidsplan
De Vipassana stichting heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, zich in te zetten voor het welzijn van allen, door de verspreiding van informatie over en het onderwijs in Vipassana-meditatie in de traditie van wijlen Sayagyi U Ba Khin, zoals onderwezen door S.N.Goenka.

De Vipassana stichting organiseert een aantal cursussen per jaar waarin deelnemers de techniek kunnen aanleren die gebruikt wordt in de Vipassana meditatie, zoals onderwezen door S.N. Goenka

De financiering van de stichting en van deze cursussen vindt uitsluitend plaats door giften die zijn gegeven door oud-studenten, diegenen die minstens één cursus hebben afgerond.

Giften van oud-studenten worden uitsluitend gebruikt om de doelstellingen zoals hierboven beschreven na te streven.


Ons beloningsbeleid
De activiteiten die worden georganiseerd door de Vipassana stichting worden uitsluitend door vrijwilligers uitgevoerd. Er staat geen vergoeding tegenover.

Onze uitgeoefende activiteiten 2012


Onze uitgeoefende activiteiten 2013


Onze uitgeoefende activiteiten 2016


Financiële verantwoording 2012


Financiële verantwoording 2013


Financiële verantwoording 2014


Financiële verantwoording 2015


Financiële verantwoording 2016