Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Instituut voor Immigratierecht

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel de juridische faculteit van de Universiteit Leiden, en met name de afdeling Immigratierecht bij die faculteit, te ondersteunen bij:
- de beoefening van het immigratierecht aan deze faculteit;
- het verrichten en doen verrichten van onderzoek op het gebied van het immigratierecht;
- het verlenen van diensten ten behoeve van de immigratierechtelijke praktijk, zoals het organiseren en verzorgen van cursussen, conferenties en het geven van adviezen;
alles in de ruimste zin van het woord.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Instituut voor Immigratierecht
Ook bekend als: Instituut voor Immigratierecht
Telefoonnummer: 071-5277636
K.v.K. S 169912
RSIN/Fiscaal nummer: 806299034
Website adres: www.immigrationlaw.nl
E-mail: immigrationlaw@law.leidenuniv.nl

Adres: Postbus 9520
Postcode: 2300RA
Plaats: Leiden


Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Peter Ronald Rodrigues, voorzitter
Gerarda Gijsberta Lodder, penningmeester
Mark Arnoldus Karel Klaassen, secretaris


Ons beloningsbeleid
Aan de bestuursleden en de leden van de Raad van Advies worden geen vergoedingen verstrekt voor het vervullen van hun functies.

Onze uitgeoefende activiteiten 2012


Onze uitgeoefende activiteiten 2013


Onze uitgeoefende activiteiten 2014


Onze uitgeoefende activiteiten 2015


Onze uitgeoefende activiteiten 2016


Financiële verantwoording 2012


Financiële verantwoording 2013


Financiële verantwoording 2014


Financiële verantwoording 2015


Financiële verantwoording 2016


Financiële verantwoording 2017