Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Mtwapa Stichting

Doelstelling
De stichting heeft tot doel: het ondersteunen van gezinnen die financieel niet in staat zijn hun kinderen casu quo pleegkinderen goed onderwijs te laten volgen in Mtwapa Kenia, zowel materieel als financieel.
Voorts al hetgeen te doen dat verband houdt rechtstreeks of zijdelings daarmee of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Mtwapa Stichting
Telefoonnummer: 0611769628
K.v.K. 02095857
RSIN/Fiscaal nummer: 817192165
Website adres: www.mtwapa-stichting.nl
E-mail: penningmeester@mtwapa-stichting.nl

Adres: Burgemeester Tuinstraat 22
Postcode: 9602 CZ
Plaats: Hoogezand

Postadres: Burgemeester Tuinstraat 22
Postcode: 9602 CZ
Plaats: Hoogezand

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
mevr.E.Fokkes,Heerenveen voorzitter
dhr. J.Fokkes,Hoogezand secretaris/penningmeester
mevr. H.M.Eenkhoorn-IJnema, Dronten vice voorzitter
dhr.T.Haanstra, Gersloot 2e penningmeester
dhr A.Eenkhoorn Dronten, lid/notulist


Ons beloningsbeleid
Alle bestuurders zijn vrijwilligers
De bestuursleden kunnen alle door hen gemaakte kosten ten behoeve van de doelstellingen van de stichting declareren bij de stichting. Hieronder vallen ook alle te maken kosten voor het jaarlijkse controle bezoek aan Kenia zoals reis- en verblijfkosten, taxikosten ter plaatse in verband met het bezoek aan ouders en scholen en alle kosten die rechtstreeks of zijdelings te maken hebben met de doelstellingen van de stichting,
Overeengekomen is dat de bestuursleden deze kosten als donatie aan de stichting zullen schenken.
Ook de staf in Kenia krijgt de met de uitoefening van hun taak gepaard gaande onkosten vergoed. Ook hun ziektekosten worden vergoed.


Onze uitgeoefende activiteiten 2012


Onze uitgeoefende activiteiten 2013


Onze uitgeoefende activiteiten 2014


Onze uitgeoefende activiteiten 2015


Onze uitgeoefende activiteiten 2016


Onze uitgeoefende activiteiten 2017


Financiële verantwoording 2012


Financiële verantwoording 2013


Financiële verantwoording 2014


Financiële verantwoording 2015


Financiële verantwoording 2016


Financiële verantwoording 2017