Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Didi Foundation

Doelstelling
Verbetering van de situatie en mogelijkheden van de kinderen die wonen in kindertehuis St Jude's Foundling Home in Jhansi (India). Zodat zij in een schonere en betere leefomgeving opgroeien en een toekomst hebben in India.
Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daar toe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tragt haar doel ondermeer te verwezenlijken door die kinderen te voorzien van voeding, scholing, medicatie en liefde.

"Ik een kans, zij een kans "

Algemene gegevens
Naam ANBI: Didi Foundation
Ook bekend als: Didi Foundation
Telefoonnummer: 0631901489
K.v.K. 17214098
RSIN/Fiscaal nummer: 8186.77.193
Website adres: www.didifoundation.com
E-mail: didifoundation@gmail.com

Adres: Cruijsberg 23
Postcode: 5384MV
Plaats: Heesch

Postadres: Cruijsberg 23
Postcode: 5384MV
Plaats: Heesch

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Voorzitter: Stephanie van Koolwijk, geboren 02-02-1981 te Jhansi (India)
Secretaris: Mamta Renate Maria de Wit - Brugman, geboren 03-08-1984 te Hydrabad (India)
Penningmeester: Marlies Petronella Bernadette Landman - Langens, geboren 19-05-1983 te Heesch (Nederland)

Allen lid vanaf 13 november 2007


Ons beloningsbeleid


Onze uitgeoefende activiteiten 2012
Het kindertehuis heeft in de afgelopen jaren een flinke opknapbeurt gekregen.
Het pand is van buiten en binnen geschilderd (de kleuren zijn gekozen door de kinderen zelf) en de plaatselijke schilder heeft muurschilderingen gemaakt om de boel flink wat op te vrolijken. Er is nu dag en nacht stroom door aanschaf van een aggregaat en er is een nieuwe vloer gelegd. Er zijn nieuwe bedden met matrassen, inclusief dekens en lakens aangeschaft. Er is een wasplaats gemaakt en er is een watercooler aangeschaft die zorgt voor koud en gefiltreerd drinkwater. De lekkages op het dak zijn verholpen. Er is een wasmachine en er zijn drie koelkasten gekocht.
Een kleuter van 4 jaar die slecht zag heeft een oogoperatie gekregen. Medicijnen voor de kinderen met hart-, huid- en haarproblemen worden 2x per jaar aangevuld.
Ieder kind wordt elk jaar voorzien van nieuwe schooluniformen. Ook zijn er schoenen, tassen, lunchboxen en het benodigde schoolmateriaal aangeschaft.


Onze uitgeoefende activiteiten 2013
In 2013 is de voorzitter Stephanie van Koolwijk voor 6 maanden naar India geweest. Tijdens deze reis heeft ze twee keer een bezoek aan het kindertehuis in Jhansi gebracht. In deze 6 maanden heeft ze werkervaringen nieuwe inspiratie opgedaan als vrijwilliger bij een straatkinderen project in Jaipur. Tussen haar dagelijkse werkzaamheden heeft ze privé lessen gevolgd bij een Hindi lerares. Leren lezen, spreken en schrijven was een doel tijdens deze reis.

Met het leren van de taal werkt het makkelijker om algemene zaken in India zelf te regelen of uit te zoeken. De communicatie verloopt met de kleuters in het kindertehuis ook beter.
Tijdens haar bezoek aan het kindertehuis heeft Stephanie weer gezorgd voor een maximale aanvulling. Shampoo, tandenpasta,zeep,olie, rijst, school materialen en medicijnen waren van hoge prioriteit. Dankzij haar lange bezoek heeft ze achter de schermen wat onderzoek gedaan voor het opstarten voor het tweede project binnen Didi Foundation. We gaan er 100% aan werken om het tweede project op een goede manier ( volgens de regels en wetten)van start te laten gaan. U wordt via de website op de hoogte gehouden van deze ontwikkelingen.


Onze uitgeoefende activiteiten 2014
In mei 2014 heeft de voorzitter Stephanie van Koolwijk een meerdaags bezoek gebracht aan het kindertehuis. Het ging erg goed met de kinderen, gezondheid en school resultaten waren allemaal goed. Samen met de kindernon is Stephanie op pad gegaan om belangrijke materialen te kopen.

Dit bezoek waren de aankopen; Een thermosfles voor de baby melk ( er was een nieuw meisje binnen gebracht), nieuwe slaapmatten, paraplu's, shampoo,tandenborstels, zeep, nieuwe kleding en slippers voor de kinder nonnen, medicijnen, schooltassen en schoolmaterialen. Kortom ieder bezoek zullen deze aankopen structureel terug komen. Didi Foundation zal daar waar het kan en nodig is altijd hulp blijven bieden voor deze levensbehoeften.


Onze uitgeoefende activiteiten 2015
In oktober 2015 is Stephanie van Koolwijk voor 6 maanden naar India gegaan. De bestuursvorm is daardoor aangepast. Stephanie van Koolwijk is aangesteld als Directeur en Taco Landman werd onze secretaris. Stephanie van Koolwijk is de bindende factor van de stichting en creeert draagvlak voor de gewenste veranderingen in India die op de planning stonden.
De bezoeken aan het kindertehuis in Jhansi waren positief.Er waren veel veranderingen op het gebied van de interne organisatie en structuur. De nonnen krijgen eens per 4 jaar een nieuwe functie.Dit maal was het duidelijk zichtbaar dat de Nonnen hun juiste functie konden uitoefenen. Er was een georganiseerde structuur zichtbaar, wat rust gaf Bij de kinderen.

Stephanie heeft drie veraderingen gehad met de nonnen om te kijken wat er nodig was om de levensomstandigheden weer wat aangenamer te maken.De wasmachine die we in 2008 hadden gekocht had het na meerdere malen reparatie begeven. De prioriteit was dan ook om een nieuwe wasmachine te kopen.De tweede grote aankoop was een nieuwe vloer in het babygedeelte.
We hebben dit keer gekozen voor anti-slip tegels inclusief cement en het arbeidsloon om het te laten leggen. De stichting heeft sinds 2007 twee keer vinyl vloeren in laten leggen. Deze waren door intensief gebruik na een paar jaar al versleten. We hopen nu dat deze vloer wat langer mee zal gaan. De vloer in het vertrek van de grote kinderen staat op de planning in 2016.Verder hebben we schoolmaterialen,zeep, shampoo, tandenpasta en borstels, waspoeder, ondergoed en voor iedereen een paar nieuwe schoenen gekocht.


Onze uitgeoefende activiteiten 2016
In het begin van 2016 was Stephanie van Koolwijk nog steeds in de huidige bestuursvorm in India. Ze heeft daar in een ander project gewerkt om zo meer ervaring op te doen. De ervaringen waren waardevol voor het kindertehuis. Nieuwe visie's en ontwikkelingen. Er is nog steeds dezelfde nieuwe samenstelling nonnen.
Ze zijn allemaal wat jonger en staan open voor veranderingen in het belang van het kindertehuis.
Daardoor werkt het makkelijker om bepaalde doelen te bereiken.

Op de planning stond een nieuwe wasmachine. Na 7 jaar had de huidige het begeven. Denk daarbij dat er 2 nonnen zijn voor deze groep kinderen. De was met de hand is bijna een dagtaak. Nu hebben de nonnen meer tijd om bij de kinderen te zijn en ze te begeleiden daar waar nodig is. De stichting zorgt ervoor dat er voldoende wasmiddel is en neemt als het nodig is de stroomrekening opzich.
In maart 2016 is Stephanie weer naar Nederland gekomen en heeft haar eigen werk en woon leven weer opgepakt. Haar functie titel weer is omgezet naar voorzitter. In de maanden daarna heeft Stephanie meerdere actie's georganiseerd om geld in te zamelen voor de stichting. In December is ze terug gegaan naar het kindertehuis. Er stond groot onderhoud op de planning. Maar vanwege een groot geld tekort in India. ( Premier Modi had op 8 november alle biljetten van 500 en 1000 Rupee onwettig verklaard. Een grote operatie om zo het zwarte geld boven water te krijgen) Niet alleen de burgers maar ook wij hadden daar last van. Voorheen gaven de pinautomaten 20.000 rupee per dag en dat was nu 2,500. Een groot verschil waardoor het onmogelijk was om grote aankopen te doen. We hebben het beperkt tot het van binnen en buiten laten schilderen van het kindertehuis. De basisbehoeften op gebied van hygiene en verzorging zijn ook aangevuld. We hopen dan ook in het nieuwe jaar dat er meer grote bedrijven voorzien zijn van pinautomaten meer meer geld geven. We hebben veel zin in het nieuwe jaar.


Financiële verantwoording 2012


Financiële verantwoording 2013


Financiële verantwoording 2014


Financiële verantwoording 2015


Financiële verantwoording 2016


Kamer van Koophandel uittreksel